Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt Euroopa Ülemkogu 22. juuni 2017. aasta kohtumise kohta

Euroopa Ülemkogu
  • 22.06.2017
  • 18:10
  • Avaldus ja märkused
  • 408/17
  • Brexit
  • Julgeolek ja kaitse
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Keskkond
22.06.2017
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Kõigepealt arutasid juhid terrorismiküsimust, mis on endiselt suur oht. Oleme täielikult pühendunud oma inimeste kaitsmisele. Sel eesmärgil leppis Euroopa Ülemkogu kokku, et suurendame oma jõupingutusi seoses terroristidest välisvõitlejatega. Tahame sel aastal lõpule viia töö piiriületusi käsitlevate uute süsteemidega. Samuti leppis Euroopa Ülemkogu kokku vajaduses teha tihedat koostööd internetisektoriga. Kutsume sotsiaalmeediaettevõtteid üles tegema kõik vajaliku selleks, et hoida ära terroristliku materjali leviku internetis. Praktikas tähendab see uute vahendite väljatöötamist, et sellised materjalid automaatselt tuvastada ja kõrvaldada. Ning kui peaks vaja olema, oleme valmis vastu võtma ka asjakohase õigusakti.

Teiseks leppisid juhid kokku vajaduses luua alaline Euroopa koostöö kaitseküsimustes. See on ajalooline samm, kuna selline koostöö võimaldab ELil liikuda edasi suurema kaitsealase integratsiooni suunas. Meie eesmärk on ambitsioonikas ja kaasav koostöö, nii et kõik ELi liikmesriigid on kutsutud selles osalema. Kolme kuu jooksul lepivad liikmesriigid kokku kriteeriumide ja kohustuste ühise nimekirja koos konkreetsete võimete alaste projektidega, et selle koostööga alustada.

Hiljem teeme täna õhtul ülevaate Euroopa ümber valitsevast geopoliitilisest olukorrast. Jagan riigijuhtidega oma hinnangut pärast hiljutisi rahvusvahelisi kohtumisi, mille hulgas olid kohtumised president Trumpi ja president Erdoğaniga ning G7 ja ELi-Hiina tippkohtumised. Samuti teen juhtidele ettepaneku, et annaksime selge signaali kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe kohta. Nagu tavaks, teavitavad Saksamaa kantsler ja Prantsusmaa president olukorrast Ukrainas ning Minski kokkulepete elluviimise viimasest hetkeseisust. See peaks meil võimaldama pikendada Venemaa-vastaseid majandussanktsioone veel kuue kuu võrra.

Lõpetuseks teavitab peaminister May täna õhtul meid oma kavatsustest seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega. Peab olema selge, et Euroopa Ülemkogu ei ole foorum Brexiti üle läbirääkimiste pidamiseks, meil on selle jaoks eraldi läbirääkijad, nii et juhid võtavad need kavatsused üksnes teadmiseks. Minu eesmärk on täna õhtul, et 27 ELi juhti kinnitaksid menetluse kahe Ühendkuningriigis asuva ameti, nimelt pangandusjärelevalve ja ravimiameti uue asukoha valimiseks. Tänan teid.