Euroopa Ülemkogu järeldused, 22.–23.6.2017

Euroopa Ülemkogu
  • 23.06.2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Julgeolek ja kaitse
  • Rahvusvaheline kaubandus ja toll
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Keskkond
  • Majandus ja rahandus
23.06.2017
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Euroopa Ülemkogu võttis oma 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumisel vastu järeldused julgeoleku ja kaitse kohta, kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe kohta, majanduse, rände ja digitaalse Euroopa kohta.