Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist 22.–23. juunil 2017

Euroopa Ülemkogu
  • 23.06.2017
  • 15:30
  • Avaldus ja märkused
  • 409/17
  • Brexit
  • Rahvusvaheline kaubandus ja toll
  • Siseasjad
  • Tööhõive
  • Majandus ja rahandus
23.06.2017
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Eile õhtul tegid juhid kolm tähtsat otsust. Esiteks leppisime kokku, et pikendame Venemaa-vastaseid sanktsioone veel kuue kuu võrra. Teiseks jätkab Euroopa koostöös oma rahvusvaheliste partneritega tööd Pariisi kliimamuutuste kokkuleppe rakendamiseks. Ning kolmandaks leppisid EL27 juhid kokku kahe Ühendkuningriigis asuva ELi ameti mujale üleviimise menetluses. See võimaldab teha ministritel novembris hääletamise teel lõpliku otsuse. Selles küsimuses kiiresti kokkuleppele jõudmine on järjekordne kinnitus meie ühtsusest ja otsusekindlusest vähendada Brexitist tulenevat ebakindlust.

Peale selle teavitas peaminister May meid sellest, et ta esitab esmaspäeval oma ettepaneku Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õiguste kohta. Kodanike õigused on EL27 jaoks kõige suurem prioriteet ja me oleme oma seisukoha selgelt välja öelnud. Me tahame tagada, et ELi ja Ühendkuningriigi kodanikel oleksid pärast Brexitit täielikud õigused. Minu esmamulje on, et Ühendkuningriigi pakutav ei vasta päriselt meie ootustele ja et kodanike olukord võib halvemaks muutuda. Kuid see on meie läbirääkimisrühm, kes hakkab ettepanekut kohe pärast selle kättesaamist põhjalikult analüüsima.

Tegelikult kulus Brexitile seekordsel ülemkogu kohtumisel väga vähe aega. Enamik meie tööst oli pühendatud sellele, et käsitleda inimeste muresid seoses julgeoleku, ebaseadusliku rände ja kontrollimatu üleilmastumisega.

Täna hommikul kohtusime EKP presidendi Mario Draghiga, kes kinnitas, et olukord ELis on läinud paremaks. On leitud taas usk Euroopa-projekti, millel on positiivne mõju meie majandusele. Selle usalduse tulemuseks on tugev majanduskasv, suurem tarbimine, rohkem investeeringuid ja – kõige olulisemana – rohkem töökohti. Töökohtade arv praegu on suurem kui eales varem registreeritud. Ma soovisin jagada teiega seda president Draghi optimistlikku hinnangut, kuna see on esimene kord paljude aastate jooksul, kui me selliseid häid uudiseid kuuleme.

Samuti pidasid juhid pika arutelu kaubanduse ning avatuse ja protektsionismi vahelise tasakaalu teemal. Euroopa on äritegevuseks avatud ja jääb selleks ka edaspidi. Kuid leppisime kokku, et Euroopa peab oma inimesi paremini kaitsma ebaausate kaubandustavade eest, näiteks nähes ette suurema vastastikkuse. Leppisime kokku, et komisjon analüüsib kolmandate riikide investeeringuid strateegilistesse sektoritesse.

Täna arutasid juhid Liibüa küsimust ja Vahemere keskosa rändeteega seotut, kus olukord seoses ebaseaduslike rändajate saabumisega on endiselt kriitiline. Kuigi on tõsi, et me astume mitmeid õigeid samme, on meie jaoks ainus otsustav tulemus see, kui suudame selle traagilise olukorra lõpetada. Juhid leppisid kokku, et kõik teevad eelseisvatel nädalatel rohkem tööd meie jõupingutuste paremaks koordineerimiseks ja Itaalia suuremaks toetamiseks.

Lõpuks sooviksin tänada Joseph Muscatit ja tema meeskonda väga tõhusa Malta eesistumise eest. Joseph, ma tõesti hindan sinu rasket tööd. See ei ole öeldud niisama suusoojaks – tavaliselt on kombeks midagi sellist lausuda –, vaid usu mind, et see koostöö on olnud tõepoolest üks parimaid kogemusi minu tööelus. Aitäh Sulle abi eest Brexiti läbirääkimiste ettevalmistamisel ning töö edendamise eest sisejulgeoleku ja rände valdkonnas, samuti rändlustasude kaotamiseks tehtud töö juhtimise eest. Tõsiselt, Joseph, Sa väärid kogu seda kiitust! Aitäh!