Põhiteemad ja pressiüritused, 16.–29. oktoober 2017

nõukogu peasekretariaat
 • 13.10.2017
 • 18:15
 • teave meediale
 • 6/15
 • Brexit
 • Telekommunikatsioon
 • Sotsiaalküsimused
 • Julgeolek ja kaitse
 • Teadustegevus ja tehnoloogia areng
 • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
 • Institutsioonilised küsimused
 • Tööhõive
13.10.2017
Pressi kontaktteave

Press office
+32 22816319

Ülevaade põhiteemadest, mida arutatakse ELi nõukogu istungitel järgmise kahe nädala jooksul.

Välisasjade nõukogu istung, 16. oktoober

Nõukogu arutab Iraani ja Põhja-Korea küsimusi ning ELi inimõigustealast poliitikat. Lõunasöögi ajal arutavad välisministrid ELi koostööd Türgiga piirkondlikes küsimustes. Eeldatavasti võtab nõukogu vastu järeldused Myanmari kohta.

Üldasjade nõukogu istung, 17. oktoober

Nõukogu arutab 19.–20. oktoobril toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise järelduste eelnõu. Samuti peab nõukogu oma kolmanda iga-aastase dialoogi õigusriigi teemal, millel keskendutakse digiajastu meediapluralismi ja õigusriigi küsimusele.

Üldasjade nõukogu (artikkel 50) istung, 17. oktoober

EL 27 ministrid arutavad Brexiti läbirääkimiste seisu ning ELi ametite ümberpaigutamist.

Euroopa Ülemkogu, 19.–20. oktoober

Euroopa Ülemkogu arutab rände, digiteerimise, julgeoleku ja kaitse ning välispoliitika küsimusi. EL 27 juhid teevad ka kokkuvõtte Brexiti läbirääkimistest.

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istung (tööhõive ja sotsiaalpoliitika), 23. oktoober 2017

Nõukogu eesmärk on jõuda kokkuleppele üldises lähenemisviisis töötajate lähetamise direktiivi suhtes. Eeldatavalt saavutatakse osaline üldine lähenemisviis sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse suhtes. Muud arutatavad päevakorrapunktid: ettepanek seoses institutsioonide ühise teadaandega Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning Euroopa poolaasta.

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istung (telekommunikatsioon), 24. oktoober 2017

Nõukogu korraldab kaks poliitilist mõttevahetust: ühtse turu strateegia rakendamise ja küberturvalisuse teemal.