Siseasjad

See lehekülg annab ülevaate nõukogu ja Euroopa Ülemkogu siseasjadega seotud tööd puudutavate hiljutiste ja tulevaste kohtumiste, pressiteadete ning poliitika kohta.

Seotud koosolekud

European Council

International Summit

Justice and Home Affairs Council

Ettevalmistavad organid

Viimati muudetud 24.03.2015