Sotsiaalküsimused

See lehekülg annab ülevaate nõukogu ja Euroopa Ülemkogu sotsiaalküsimustega seotud tööd puudutavate hiljutiste ja tulevaste kohtumiste, pressiteadete ning poliitika kohta.

Seotud koosolekud

European Council

Education, Youth, Culture and Sports Council

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council

Ettevalmistavad organid

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles
Viimati muudetud 24.03.2015