Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 2017

Jollei toisin ilmoiteta, jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä olevaa yleistä lupaa jäljentää aineistoa ei sovelleta ja aineiston käytön rajoitukset ilmoitetaan selvästi.

Verkkosivuston PRADO-osiota koskevat tekijänoikeusrajoitukset

Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa

  • levittää, käyttää tai kopioida tai muutoin jäljentää mitään PRADO-osiossa olevaa materiaalia, paitsi jos se jäljempänä nimenomaisesti sallitaan tai jos neuvoston pääsihteeristö on antanut siihen luvan
  • myydä, lainata, vuokrata, tehdä vuokrasopimusta, lisensoida eteenpäin, alilisensoida, siirtää, levittää tai levittää eteenpäin PRADO-osiota tai osia siitä tai luovuttaa siitä aikaosuutta tai "kehystää" tai "peilata" PRADO-osiossa olevaa tai sen kautta käytettävissä olevaa materiaalia tai palveluja toiselle palvelimelle tai internetpohjaiselle välineelle ilman neuvoston pääsihteeristön nimenomaista ennalta antamaa kirjallista lupaa; internetlinkin luominen PRADO-sivuille on sallittua; tällaisen linkin julkaisemiseen ei tarvita erillistä lupaa neuvoston pääsihteeristöltä
  • poistaa, muuttaa tai millään muulla tavoin vääristellä PRADO-osion sisältämää tai siihen liittyvää omistusoikeutta, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai rajoitettuja oikeuksia koskevaa huomautusta tai muuta omistusoikeutta koskevaa selitystä tai lisenssisopimusta
  • automatisoiduilla tiedonkeruu- tai talteenottotyökaluilla tai muulla tavoin kerätä tai koota materiaalia muuhun kuin viralliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön
  • automatisoiduilla tiedonkeruu- tai talteenottotyökaluilla tai muulla tavoin kerätä tai koota muita käyttäjiä koskevia tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, paitsi jos nämä antavat siihen suostumuksensa