Yhteystiedot

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

P. +32 22816111
F. +32 22816934

Yleisluonteiset kysymykset

Yleisötiedotusyksikkö

P. +32 22815650

F. +32 22814977

Vieraile neuvostossa

Vierailupalvelu

P. +32 22812140

Tiedotusvälineiden tiedustelut

Lehdistöpalvelu

P. +32 22816319

Lähetä sähköposti

Lehdistökeskus

P. +32 22819000

Lähetä sähköposti

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Puheenjohtajan sihteeristö

Lähetä sähköposti