Neuvoston rakennukset

Pääsihteeristö

Neuvoston hallinnosta vastaava pääsihteeristö oli aiemmin sijoitettuna useisiin rakennuksiin eri puolilla Brysseliä. EU:n neuvosto halusi järkevöittää sisäistä toimintaansa ja kustannuksia rakennusohjelmalla, jonka tarkoituksena oli koota neuvoston kaikki hallintoon liittyvä työ ja kokoukset muutamaan toisiaan lähellä sijaitsevaan rakennukseen.

Rakennusohjelmassa otettiin huomioon myös toimintaan liittyvät muutokset:

  • Eurooppa-neuvoston päätös pitää kaikki sen kokoukset Brysselissä aiemman järjestelyn sijaan, jossa jäsenvaltiot isännöivät kokouksia vuorotellen
  • EU:n laajentuminen, jonka myötä EU:hun on 10 vuoden aikana liittynyt 13 maata
  • Lissabonin sopimus, jossa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema vakiinnutettiin

Nykyisessä Justus Lipsius -rakennuksessa on tehty joitakin muutostöitä, ja uusi Lex-rakennus hankittiin käännösyksiköiden toimipaikaksi. Rakenteilla olevassa uudessa Europa-rakennuksessa on tarkoitus pitää neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokoukset.

Justus Lipsius -rakennus

Justus Lipsius -rakennus on vuodesta 1995 toiminut EU:n neuvoston ja neuvoston pääsihteeristön päätoimipaikkana. Nizzan sopimuksen tultua voimaan siellä on pidetty väliaikaisesti myös Eurooppa-neuvoston kokoukset. EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään vastaisuudessa Europa-rakennuksessa sen valmistuttua.

Lex-rakennus

Lex-rakennuksessa on vuodesta 2007 toiminut neuvoston pääsihteeristön käännöspalvelu. Aiemmin käännösyksiköt oli sijoitettu useisiin rakennuksiin eri puolille Brysseliä. Kaikki käännösyksiköt ovat nyt Lex-rakennuksessa, ja sinne on sijoitettu myös EU:n laajentumisen mukanaan tuomat uudet käännösyksiköt.

Europa-rakennus

Europa-rakennuksesta tulee Eurooppa-neuvoston, EU:n neuvoston ja muiden korkean tason elinten kokouspaikka. Se on toimintavalmis vuoden 2017 alussa.

Muut rakennukset

Info Point Europa -tiedotuskeskus

Tätä tiedotuspistettä hoitavat yhdessä neuvosto ja komissio.

European Convention Center (Luxemburg)

Perussopimusten mukaan Euroopan unionin neuvosto kokoontuu Luxemburgissa huhtikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Näinä kuukausina neuvosto vuokraa käyttöönsä European Convention Centerin Luxemburgin hallitukselta.

Overijse

Brysselin eteläpuolella Overijsessa sijaitsee pääsihteeristön keskusvarasto. Rakennuksessa on kolme hallia, ja sen pinta-ala on yhteensä noin 5 000 m2.