Tiedustelut

Pääsihteeristö

Kysymykset Eurooppa-neuvostosta ja EU:n neuvostosta

Yleiset kysymykset Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston organisaatiosta, työskentelystä ja toiminnasta voi osoittaa yleisötiedotuspalvelulle. Yleisötiedotuspalvelu ei anna oikeudellista neuvontaa eikä kommentoi yksittäisiä asioita.

Kysymyksen toimittaminen

 • puhelimitse: +32 2 281 5650
 • faksitse: +32 2 281 4977
 • kirjeitse:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Voit esittää kysymyksesi millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Vastaamme kysymykseesi 15 työpäivän kuluessa.

Valitusmenettely

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua.

Jos katsot kärsineesi hallinnollisesta epäkohdasta yhteyksissäsi tai viestinnässäsi EU:n neuvoston pääsihteeristön kanssa, sinulla on oikeus tehdä asiasta kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle. Ennen kuin oikeusasiamies voi ottaa kanteluasi käsiteltäväkseen, sinun on ensin valitettava asiasta sille EU:n neuvoston yksikölle, joka on käsitellyt alkuperäisen pyyntösi.

Teemme parhaamme korjataksemme tilanteen.