Tutustumiskäynnit

Pääsihteeristö

Kuka voi vierailla neuvostossa?

Vierailuyksikkö järjestää tutustumiskäyntejä vähintään 20 hengen ryhmille millä tahansa EU:n 24 virallisella kielellä. Tutustumiskäynnit on tarkoitettu

  • aikuisille
  • yli 15-vuotiaiden koululaisten ryhmille

Emme voi järjestää tutustumiskäyntejä yksittäisille henkilöille emmekä alle 20 hengen ryhmille. Kuitenkin aina toukokuussa avaamme ovemme yleisölle EU:n toimielinten avoimien ovien päivänä.

Mitä tutustumiskäyntiin kuuluu?

Tiedotustilaisuuksia voidaan järjestää useimpina arkipäivinä klo 9.00–11.00 ja 13.30–16.00. Elokuussa ei järjestetä tiedotustilaisuuksia.

Tutustumiskäynnit ovat luonteeltaan tiedotustilaisuuksia. Ne kestävät yleensä 1–2 tuntia, ja niihin kuuluu

  • neuvoston pääsihteeristön tai Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehen esitys
  • kysymys/vastaus-osio

Esitys voi olla joko Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston yleinen esittely tai koskea jotakin erityisaihetta. Pyynnöstä voidaan järjestää myös seminaareja.

Tutustumiskäynnin varaaminen

Tiedotustilaisuus on hyvä varata vähintään 3 kuukautta etukäteen. Kun pyyntösi on vastaanotettu, otamme yhteyttä ja vahvistamme vierailun.

Pyynnön voi esittää

  • ryhmänjohtaja
  • oppilaitoksen tai opiskelijaryhmän edustaja, jonka on myös oltava ryhmän mukana vierailun aikana

Koululaisryhmien mukana on oltava ainakin yksi aikuinen 10:tä oppilasta kohti.

Vierailuyksikkö voi organisatorisista syistä yhdistää kaksi samankaltaista ryhmää tai peruuttaa suunnitellun vierailun, jos se ei täytä esitettyjä vaatimuksia.

Poikkeuksellisesti (poliittisen tilanteen tai ennakoimattoman neuvoston istunnon vuoksi) vierailuyksikkö voi peruuttaa varatun käynnin lyhyelläkin varoitusajalla.

Liikuntarajoitteiset henkilöt pääsevät neuvoston rakennuksiin.

Lisätietoja

P. +32 2 281 2140

Lähetä sähköposti

Missä vierailut järjestetään?

Justus Lipsius -rakennus

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Lex-rakennus

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Info Point Europa -tiedotuskeskus

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussels

Belgique/België

Tiedotustilaisuudet järjestetään Brysselissä jossakin seuraavista neuvoston rakennuksista:

  • Justus Lipsius -rakennus
  • Lex-rakennus
  • Info Point Europa

Huomioithan, ettei tutustumiskäyntien yhteydessä ole mahdollista vierailla Europa-rakennuksessa.

Linja-autot voivat pysähtyä Justus Lipsius -rakennuksen pääsisäänkäynnin eteen jättämään ja hakemaan vierailijat. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä on rautatie- ja metroasema sekä bussipysäkkejä.

Info Point Europa

EU:n neuvostolla ja Euroopan komissiolla on yhteinen tiedotus- ja dokumentaatiokeskus, jossa on tiedotuspiste ja josta saa maksuttomia julkaisuja. Info Point Europa on lähellä neuvoston rakennuksia, ja se on avoinna ma–pe klo 9.00–17.00.

Valitusmenettely

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua.

Jos katsot kärsineesi hallinnollisesta epäkohdasta yhteyksissäsi tai viestinnässäsi EU:n neuvoston pääsihteeristön kanssa, sinulla on oikeus tehdä asiasta kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle. Ennen kuin oikeusasiamies voi ottaa kantelusi käsiteltäväkseen, sinun on ensin valitettava asiasta sille EU:n neuvoston yksikölle, joka on käsitellyt alkuperäisen pyyntösi.

Teemme parhaamme korjataksemme tilanteen.

Vierailut EU:n muihin toimielimiin

Euroopan komissio

Euroopan komission vierailukeskus järjestää vähintään 15 vierailijan ryhmille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia komission roolista Euroopan unionin politiikan toimeenpanijana. Vierailut on hyvä varata vähintään 10 viikkoa etukäteen, ja ne voidaan räätälöidä vierailuryhmien tietämyksen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin demokratian sydän. Maksuttomalla vierailulla kerrotaan Euroopan parlamentin toiminnasta ja vaikutuksesta sekä EU:n vaiheista historiasta nykypäivään. Katso lisätietoja Euroopan parlamentin vierailusivustolta.

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea tarjoaa vähintään 15 vierailijan ryhmille kiinnostavia esittelyjä Euroopan alueiden ja kaupunkien roolista Euroopan unionin lainsäädännön muotoilussa. Osallistujien on oltava vähintään 14-vuotiaita. Vierailut on hyvä varata vähintään 8 viikkoa etukäteen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Vieraile toimielimessä, joka edustaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa, ja osallistu interaktiiviseen keskusteluun. Tutustu komitean kolmeen ryhmään – työantajat, työntekijät ja muut eturyhmät (kuten ammattikuntien ja muiden yhteisöjen jäsenet, nuoriso-, nais-, kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt) – ja siihen, miten niiden oikeudet otetaan huomioon Euroopan unionissa.