Maatalous- ja kalastusneuvosto

EU:n neuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyy lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Miten maatalous- ja kalastusneuvosto toimii?

Maatalous- ja kalastusneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenmaiden ministerit. Useimmat jäsenmaat lähettävät yhden ministerin, joka edustaa niitä kummallakin alalla, mutta jotkin lähettävät kaksi ministeriä – yhden maataloutta ja toisen kalastusta varten.

Istuntoihin osallistuu myös maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari tai meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari.

Istuntoja pidetään yleensä kerran kuussa.

Lisää maatalous- ja kalastuspolitiikasta

Neuvosto hyväksyy – yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa – lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Maatalouspolitiikka käsittää muun muassa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sekä maataloutta, metsänhoitoa, luonnonmukaista tuotantoa, tuotannon laatua sekä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevat sisämarkkinasäännöt. YMP-toimilla pyritään parantamaan maatalouden tuottavuutta, varmistamaan maatalousväestön kohtuullinen elintaso, vakauttamaan markkinoita sekä takaamaan elintarvikkeiden saatavuus ja kohtuulliset kuluttajahinnat.

Neuvosto hyväksyy myös kalastuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä, vahvistaa suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt kullekin lajille ja jakaa kalastusmahdollisuudet. Suurena haasteena on, miten parantaa kalastuksen kestävyyttä ympäristön kannalta ja sen taloudellista kannattavuutta ja ratkaista samalla liikakalastuksen ja laivaston ylikapasiteetin kaltaiset ongelmat.

Maatalous- ja kalastusneuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Neuvosto aikoo tarkastella tapoja vahvistaa maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Se myös päättää toimenpiteistä maatalousmarkkinoiden vakauttamiseksi erityisesti maito- ja sianliha-alalla. Ministerit jatkavat keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yksinkertaistamisesta ja neuvotteluja luomuviljelystä ja luomutuotteiden merkinnöistä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto käsittelee myös EU:n metsästrategian täytäntöönpanoa ja edistää kestävää globaalia metsänhoitoa.

Kalastusalalla neuvostossa keskitytään saalisrajoitusten vahvistamiseen Itämerellä ja Mustallamerellä sekä syvänmeren lajeille ja muille kannoille.