Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Maatalous- ja kalastusneuvosto

EU:n neuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyy lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Miten maatalous- ja kalastusneuvosto toimii?

Maatalous- ja kalastusneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ministerit. Useimmat jäsenvaltiot lähettävät yhden ministerin, joka edustaa niitä kummallakin alalla. Muutamat jäsenvaltiot lähettävät kuitenkin kaksi ministeriä – toisen maataloutta ja toisen kalastusta varten.

Istuntoihin osallistuu myös maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari tai meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari.

Istuntoja pidetään yleensä kerran kuussa.

Lisää maatalous- ja kalastuspolitiikasta

Neuvosto hyväksyy – yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa – lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Maatalouspolitiikka käsittää muun muassa niin kutsutun yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sekä maataloutta, metsänhoitoa, luonnonmukaista tuotantoa, tuotannon laatua sekä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevat sisämarkkinasäännöt. YMP-toimilla pyritään parantamaan maatalouden tuottavuutta, varmistamaan maatalousväestön kohtuullinen elintaso, vakauttamaan markkinoita sekä takaamaan elintarvikkeiden saatavuus ja kohtuulliset kuluttajahinnat.

Neuvosto hyväksyy myös kalastuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä, vahvistaa suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt kullekin lajille ja jakaa kalastusmahdollisuudet. Suurena haasteena on, miten parantaa kalastuksen kestävyyttä ympäristön kannalta ja sen taloudellista kannattavuutta ja ratkaista samalla liikakalastuksen ja laivaston ylikapasiteetin kaltaiset ongelmat.