Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Kilpailukykyneuvosto

EU:n neuvosto

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Sen alaan kuuluu 4 keskeistä politiikkaa: sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Miten kilpailukykyneuvosto toimii?

Kilpailukykyneuvostossa kokoontuvat asialistasta riippuen kaikkien jäsenvaltioiden kauppa-, talous-, teollisuus-, tutkimus- ja innovointi- sekä avaruusministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Istuntoja pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa.

Euroopan kilpailukykypolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto pyrkii edistämään EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Tässä roolissaan se käsittelee niinkin vaihtelevia aloja kuin sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Sisämarkkinoiden alalla neuvosto pyrkii lainsäätäjän ominaisuudessaan poistamaan esteitä, jotka haittaavat tuotteiden, työvoiman, pääoman ja palveluiden liikkumista rajojen yli.

Teollisuuden alalla neuvosto toimii sekä horisontaalisesti, eli pyrkien integroimaan teollisuuspolitiikan kaikkiin muihin asiaan liittyviin EU:n politiikkoihin, että alakohtaisesti, ottaen huomioon kunkin alan erityistarpeet.

Neuvosto pyrkii parantamaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Tällöin se hyväksyy toisena lainsäätäjänä erityisiä pk-yrityksiin kohdistettuja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi parannetaan rahoituksen saatavuutta, vähennetään byrokratiaa ja edistetään innovointia.

Tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden aloilla neuvosto pyrkii vahvistamaan Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja näin edistämään sen kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvua ja työllisyyttä. Se tekee myös yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön kanssa Euroopan avaruuspolitiikan kehittämiseksi.