Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin)

EU:n neuvosto

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa EU:n politiikasta 3 alalla: talouspolitiikka, verotus ja rahoituspalvelujen sääntely.

Miten Ecofin toimii?

Ecofin-neuvostossa kokoontuvat kaikkien jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Lisäksi EU:n vuotuinen budjetti valmistellaan Ecofin-neuvoston erityisistunnoissa, joihin osallistuvat jäsenmaiden valtiovarainministerit ja rahoitussuunnittelu- ja budjettikomissaari.

Ecofin-neuvosto kokoontuu yleensä kerran kuussa.

Talous- ja rahoituspolitiikka

Euroryhmä

Euroryhmä – epävirallinen elin, jossa euroalueen maiden ministerit keskustelevat euroon liittyvistä kysymyksistä

Ecofin-neuvostona tunnettu talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa talouspolitiikasta, verotuksesta, rahoitusmarkkinoista ja pääoman liikkeistä sekä taloussuhteista EU:n ulkopuolisiin maihin.

Se myös laatii EU:n vuotuisen budjetin ja huolehtii yhteiseen rahaan, euroon, liittyvistä oikeudellisista ja käytännön näkökohdista.

Ecofin-neuvosto koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa, edistää niiden taloudellisen suorituskyvyn lähentymistä ja valvoo niiden finanssipolitiikkaa.

Lisäksi se koordinoi EU:n kantoja kansainvälisissä kokouksissa, esimerkiksi G20-ryhmässä, Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa. Ecofin-neuvoston toimialaan kuuluvat myös ilmastonmuutoksen torjunnasta käytävien kansainvälisten neuvottelujen rahoitusnäkökohdat.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Ecofin-neuvosto aikoo Slovakian puheenjohtajakaudella 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2016 jatkaa keskustelua talous- ja rahaliitossa (EMU) toteutettavista jatkotoimista kesäkuussa 2015 julkaistun viiden puheenjohtajan kertomuksen johdosta. Erityistä huomiota kiinnitetään EMUn finanssipoliittisen pilarin vahvistamiseen.

Verotuksen alalla prioriteetteja ovat veropetosten ja verovilpin torjunta sekä veronkierron vastainen toimenpidepaketti. Puheenjohtajavaltio aikoo myös saada kaikilta jäsenvaltioilta selkeät poliittiset ohjeet arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta 2016 ja on valmis käymään rakentavaa vuoropuhelua yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta annettavasta ehdotuksesta.

Neuvosto arvioi Euroopan strategisten investointien rahaston toimintaa, jotta sen koko potentiaalia voitaisiin hyödyntää.

Se arvioi myös pääomamarkkinaunionin perustamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Erityisesti se aikoo päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen esitesääntöjen tarkistamista ja arvopaperistamista koskevista ehdotuksista.

Pankkiunionin toteuttamiseen tähtäävät toimet ovat myös neuvoston ohjelman kärjessä.

Lisäksi neuvosto hakee Euroopan laajuisia ratkaisuja terrorismin rahoituksen torjuntaan ja pyrkii Euroopan parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen EU:n budjetista vuodeksi 2017.

Eurooppalaisen ohjausjakson parantaminen, maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon tehostaminen ja vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen yksinkertaistaminen ovat myös Ecofin-neuvoston prioriteetteja vuoden 2016 loppupuoliskolla.