Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa EU:n politiikasta kolmella alalla: talouspolitiikka, verotus ja rahoituspalvelujen sääntely.

Miten Ecofin toimii?

Ecofin-neuvostossa kokoontuvat kaikkien jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Lisäksi EU:n vuotuinen budjetti valmistellaan Ecofin-neuvoston erityisistunnoissa, joihin osallistuvat jäsenmaiden valtiovarainministerit ja rahoitussuunnittelu- ja budjettikomissaari.

Ecofin-neuvosto kokoontuu yleensä kerran kuussa.

Talous- ja rahoituspolitiikka

Euroryhmä

Euroryhmä – epävirallinen elin, jossa euroalueen maiden ministerit keskustelevat euroon liittyvistä kysymyksistä

Ecofin-neuvostona tunnettu talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa talouspolitiikasta, verotuksesta, rahoitusmarkkinoista ja pääoman liikkeistä sekä taloussuhteista EU:n ulkopuolisiin maihin.

Se myös laatii EU:n vuotuisen budjetin ja huolehtii yhteiseen rahaan, euroon, liittyvistä oikeudellisista ja käytännön näkökohdista.

Ecofin-neuvosto koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa, edistää niiden taloudellisen suorituskyvyn lähentymistä ja valvoo niiden finanssipolitiikkaa.

Lisäksi se koordinoi EU:n kantoja kansainvälisissä kokouksissa, esimerkiksi G20-ryhmässä, Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa. Ecofin-neuvoston toimialaan kuuluvat myös ilmastonmuutoksen torjunnasta käytävien kansainvälisten neuvottelujen rahoitusnäkökohdat.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Viron puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluu alv-järjestelmän uudenaikaistaminen. Tavoitteena on saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sähköisiä julkaisuja ja yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia koskevista säädösehdotuksista. Yhteisymmärrykseen pyritään myös verkkokaupan arvonlisäverotusta koskevasta ehdotuksesta. Lisäksi Viro käynnistää lopullista alv-järjestelmää ja alennettuja verokantoja koskevien ehdotusten käsittelyn.

Viron puheenjohtajakaudella perehdytään komission esittämään väliarviointiin pääomamarkkinaunionia koskevasta toimintasuunnitelmasta ja laaditaan siitä neuvoston päätelmät.

Riskienvähentämispaketin käsittelyn rinnalla Viro pohjustaa talletussuojajärjestelmän perustamista. Tavoitteena on poliittinen yhteisymmärrys Euroopan parlamentin kanssa riskienvähentämispaketin kiireellisimmistä kysymyksistä. Paketin muista osista on tarkoitus muodostaa yleisnäkemys neuvostossa. Viro työstää puheenjohtajakaudellaan edelleen EU:n talletussuojajärjestelmää koskevaa ehdotusta.

Se ottaa tarkasteluun myös OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevan asetuksen tarkistukseen perustuvat ehdotukset. Käsittelyssä ovat myös ehdotus verosuunnittelujärjestelmistä ilmoittamisesta rahoituksenvälittäjille ja yhteistyöhaluttomia kolmansia maita koskeva EU:n yhteinen luettelo.

EU:n vuoden 2018 budjetista Viro pyrkii hyvissä ajoin kattavaan sopimukseen, jossa otetaan huomioon EU:n tarpeet ja varmistetaan politiikkatoimien toteutus.

Viro laatii yhteistyössä seuraavan puheenjohtajavaltion Bulgarian kanssa talouspoliittisen aikataulun uutta eurooppalaista ohjausjaksoa varten.