Ympäristöneuvosto

EU:n neuvosto

Ympäristöneuvosto vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta, johon kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö ja ihmisten terveyden suojelu. Se käsittelee myös kansainvälisiä, etenkin ilmastonmuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Miten ympäristöneuvosto toimii?

Ympäristöneuvostossa kokoontuvat ympäristöasioista vastaavat ministerit. Euroopan komissiota edustavat istunnoissa ympäristökomissaari ja ilmastokomissaari.

Ympäristöneuvostolla on noin neljä istuntoa vuodessa.

Ympäristöpolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto hyväksyy yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kunnianhimoista ympäristölainsäädäntöä, jolla suojellaan luontotyyppejä, pidetään ilma ja vesi puhtaina, varmistetaan kunnollinen jätehuolto, lisätään tietoutta myrkyllisistä kemikaaleista ja helpotetaan yritysten siirtymistä kestävään talouteen.

Se myös varmistaa, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon muissa EU:n politiikoissa, kuten teollisuudessa, maataloudessa, liikenteessä, energiassa ja palveluissa.

Kansainvälisellä tasolla EU ja sen jäsenmaat pyrkivät varmistamaan, että kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastosopimuksissa noudatetaan EU:n ympäristönormeja. Tältä osin neuvosto valmistelee EU:n kannat kansainvälisiä konferensseja ja ilmastoneuvotteluja varten.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Ympäristöneuvosto keskittyy Viron puheenjohtajakaudella kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan liittyviin aloitteisiin. Neuvotteluissa päähuomio on säädösehdotuksissa, joilla täytetään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet: päästökauppadirektiivi, taakanjakoasetus, maan- ja metsänkäyttöä koskeva asetus (LULUCF) ja ilmailun päästökauppaehdotus.

Puheenjohtajamaa pyrkii myös edistämään neuvotteluja kiertotalouspakettiin sisältyvistä ehdotuksista.