Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

EU:n neuvosto

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin toimia puitteina jäsenvaltioiden yhteistyölle sekä tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

Miten koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto toimii?

Neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, media-, viestintä- ja urheiluministerit. Tarkka kokoonpano riippuu kussakin istunnossa käsiteltävistä aiheista.

Neuvoston istuntoihin osallistuu myös Euroopan komission edustaja, yleensä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu 3 tai 4 kertaa vuodessa, näistä kahdesti täydessä kokoonpanossaan.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilupolitiikka

Neuvosto hyväksyy pääasiassa edistämistoimia ja suosituksia. Neuvoston hyväksymät aloitteet ja ohjelmat, kuten Erasmus+ tai Luova Eurooppa, voivat kuitenkin vaikuttaa hyvin suoraan EU:n kansalaisiin. EU voi myös antaa lainsäädäntöä tietyissä tapauksissa, joissa perussopimukset sen sallivat. Tällaisia ovat esimerkiksi audiovisuaalinen ala ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto pyrkii myös seuraamaan tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien koulutus- ja nuorisotoimien edistymistä, vahvistamaan kulttuurialan osuutta innovatiivisen Euroopan edistämisessä ja huolehtimaan siitä, että Euroopan potentiaali luovan digitaalisen sisällön keskeisenä tuottajana edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän Euroopan digitaalistrategian toteuttamista.

EU pyrkii koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualan toimillaan vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä, tukemaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kannustamaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä edistämään liikuntaharrastusta ja sosiaalista osallisuutta urheilun kautta.