Yleisten asioiden neuvosto

EU:n neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja. Se vastaa myös tietyistä monialaisista politiikoista.

Miten yleisten asioiden neuvosto toimii?

Yleisten asioiden neuvosto koostuu pääasiassa kaikkien EU:n jäsenmaiden Eurooppa-ministereistä. Euroopan komissiota edustaa tavallisesti institutionaalisista suhteista vastaava komissaari, riippuen käsiteltävästä asiasta.

Yleisten asioiden neuvostolla on istuntoja kerran kuukaudessa.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on toimielin, joka määrittelee EU:n poliittisen suunnan ja prioriteetit

Lisää yleisten asioiden neuvostosta

Yleisten asioiden neuvosto vastaa neuvoston kaikkien kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset (EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten kokoukset) ja huolehtii niiden jatkotoimista.

Se vastaa useista monialaisista politiikoista, joihin kuuluvat muun muassa EU:n laajentuminen ja liittymisneuvottelut, monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n 7-vuotinen budjetti) hyväksyminen, koheesiopolitiikka, EU:n toimielinrakenteeseen liittyvät kysymykset ja kaikki Eurooppa-neuvoston sille toimittamat asiat.

Yleisten asioiden neuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Neuvosto seuraa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi se keskittyy monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 väliarviointiin.

Ministerit arvioivat myös oikeusvaltion edistämisestä ja suojelemisesta vuodesta 2014 käydyn vuoropuhelun tuloksia.

Laajentumispolitiikan alalla neuvosto arvioi kunkin maan yhdentymisprosessin edistymistä sekä kannustaa niitä toteuttamaan tarvittavat sisäiset uudistukset.