Yleisten asioiden neuvosto

EU:n neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja. Se vastaa myös tietyistä monialaisista politiikoista.

Miten yleisten asioiden neuvosto toimii?

Yleisten asioiden neuvosto koostuu pääasiassa kaikkien EU:n jäsenmaiden Eurooppa-ministereistä. Euroopan komissiota edustaa tavallisesti institutionaalisista suhteista vastaava komissaari, riippuen käsiteltävästä asiasta.

Yleisten asioiden neuvostolla on istuntoja kerran kuukaudessa.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on toimielin, joka määrittelee EU:n poliittisen suunnan ja prioriteetit

Lisää yleisten asioiden neuvostosta

Yleisten asioiden neuvosto vastaa neuvoston kaikkien kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset (EU:n jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiesten kokoukset) ja huolehtii niiden jatkotoimista.

Se vastaa useista monialaisista politiikoista, joihin kuuluvat muun muassa EU:n laajentuminen ja liittymisneuvottelut, monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n 7-vuotinen budjetti) hyväksyminen, koheesiopolitiikka, EU:n toimielinrakenteeseen liittyvät kysymykset ja kaikki Eurooppa-neuvoston sille toimittamat asiat.

Yleisten asioiden neuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Neuvoston tavoitteena on viedä monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistamista koskevat neuvoston sisäiset neuvottelut päätökseen ja saada asiassa parlamentin hyväksyntä. Lisäksi ministerit pyrkivät edistymään neuvoston sisäisissä ja parlamentin kanssa käytävissä neuvotteluissa "koontiasetuksesta", jonka tavoitteena on yksinkertaistaa budjettimenettelyjä.

Neuvosto jatkaa työtä paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Se jatkaa myös työtä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan puitteissa sovittujen ohjelmien täytäntöön panemiseksi.

Laajentumispolitiikan alalla puheenjohtajamaa aikoo korostaa, että oikeusvaltioperiaate voi vaikuttaa huomattavan myönteisesti ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden talouskehitykseen.