Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Yleisten asioiden neuvosto

EU:n neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja. Se vastaa myös tietyistä monialaisista politiikoista.

Miten yleisten asioiden neuvosto toimii?

Yleisten asioiden neuvosto koostuu pääasiassa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden Eurooppa-ministereistä. Euroopan komissiota edustaa tavallisesti institutionaalisista suhteista vastaava komissaari, riippuen käsiteltävästä asiasta.

Yleisten asioiden neuvostolla on istuntoja kerran kuukaudessa.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n poliittisen suunnan ja prioriteetit

Lisää yleisten asioiden neuvostosta

Yleisten asioiden neuvosto vastaa neuvoston kaikkien kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset (EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten kokoukset) ja huolehtii niiden jatkotoimista.

Se vastaa useista monialaisista politiikoista, joihin kuuluvat muun muassa EU:n laajentuminen ja liittymisneuvottelut, monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n 7-vuotinen budjetti) hyväksyminen, koheesiopolitiikka, EU:n toimielinrakenteeseen liittyvät kysymykset ja kaikki Eurooppa-neuvoston sille toimittamat asiat.