Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA)

EU:n neuvosto

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehittää yhteistyötä ja yhteistä politiikkaa erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa. Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue.

Miten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto toimii?

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäministerit. Yleensä oikeusministerit vastaavat sekä yksityis- että rikosoikeudellisesta yhteistyöstä ja perusoikeuksista. Sisäministerit taas käsittelevät muun muassa maahanmuuttoa, rajaturvallisuutta ja poliisiyhteistyötä. Kaikissa EU:n jäsenmaissa ministereiden työnjako ei kuitenkaan ole samanlainen. OSA-neuvosto vastaa myös pelastuspalvelusta.

OSA-neuvosto kokoontuu yleensä joka kolmas kuukausi.

EU:n perussopimusten mukaisesti Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu kaikkien oikeus- ja sisäasioihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai niiden osallistumiselle on tiettyjä ehtoja.

Schengenin säännöstöön liittyvillä aloilla keskustelut käydään sekakomiteassa. Siihen osallistuvat EU:n jäsenvaltiot ja 4 EU:n ulkopuolista maata, jotka ovat liittyneet Schengen-sopimukseen (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Kun on kyseessä lainsäädäntötoimi, sekakomiteassa käydyn keskustelun jälkeen asia hyväksytään OSA-neuvostossa, mutta Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu äänestykseen.

Oikeus- ja sisäasioiden alan politiikka

Neuvosto hyväksyy, useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on taata perusoikeudet ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:n alueella sekä varmistaa kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Se vastaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta, yksityis- ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, pelastuspalvelusta sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Se käsittelee myös kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan sisärajattomaan Schengen-alueeseen.

Neuvoston tehtävänä on myös auttaa jäsenvaltioita koordinoimaan sisäisen turvallisuuden alan toimiaan entistä tehokkaammin. Tähän kuuluu muun muassa ulkorajojen valvonta sekä poliisi- ja tulliyhteistyön tehostaminen.