Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA)

EU:n neuvosto

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehittää yhteistyötä ja yhteistä politiikkaa erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa. Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue.

Miten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto toimii?

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäministerit. Yleensä oikeusministerit vastaavat sekä yksityis- että rikosoikeudellisesta yhteistyöstä ja perusoikeuksista. Sisäministerit taas käsittelevät muun muassa maahanmuuttoa, rajaturvallisuutta ja poliisiyhteistyötä. Kaikissa EU:n jäsenmaissa ministereiden työnjako ei kuitenkaan ole samanlainen. OSA-neuvosto vastaa myös pelastuspalvelusta.

OSA-neuvosto kokoontuu yleensä joka kolmas kuukausi.

EU:n perussopimusten mukaisesti Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu kaikkien oikeus- ja sisäasioihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai niiden osallistumiselle on tiettyjä ehtoja.

Schengenin säännöstöön liittyvillä aloilla keskustelut käydään sekakomiteassa. Siihen osallistuvat EU:n jäsenvaltiot ja 4 EU:n ulkopuolista maata, jotka ovat liittyneet Schengen-sopimukseen (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Kun on kyseessä lainsäädäntötoimi, sekakomiteassa käydyn keskustelun jälkeen asia hyväksytään OSA-neuvostossa, mutta Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu äänestykseen.

Oikeus- ja sisäasioiden alan politiikka

Neuvosto hyväksyy, useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on taata perusoikeudet ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:n alueella sekä varmistaa kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Se vastaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta, yksityis- ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, pelastuspalvelusta sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Se käsittelee myös kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan sisärajattomaan Schengen-alueeseen.

Neuvoston tehtävänä on myös auttaa jäsenvaltioita koordinoimaan sisäisen turvallisuuden alan toimiaan entistä tehokkaammin. Tähän kuuluu muun muassa ulkorajojen valvonta sekä poliisi- ja tulliyhteistyön tehostaminen.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Vuoden 2016 toisella puoliskolla oikeus- ja sisäasioiden neuvosto keskittyy muuttoliikekriisin eri näkökohtiin. Niihin kuuluvat muun muassa uusi turvapaikka-asioita ja laillista maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö, Schengen-alueen toiminnan palauttaminen ja ulkorajojen suojeleminen. Lisäksi neuvosto työskentelee viisumipakon poistamista koskevien nykyisten ehdotusten parissa.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto jatkaa työskentelyä terrorismin torjunnan parissa painopisteenä erityisesti jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto sekä terrorismin rahoituksen torjunta ja radikalisoitumisen ehkäiseminen.

Oikeuden alalla ministerit jatkavat työtä Euroopan syyttäjänvirastoa koskevan ehdotuksen parissa. Lisäksi he kiinnittävät huomiota digitaalisen sisällön toimittamista ja tavaroiden verkkokauppaa koskeviin direktiiviehdotuksiin, jotka ovat osa suunnitelmaa luoda digitaaliset sisämarkkinat Eurooppaan.