Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (TTE)

EU:n neuvosto

TTE-neuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla eli luomaan nykyaikaiset, kilpailukykyiset ja tehokkaat markkinat ja infrastruktuurit sekä Euroopan laajuiset liikenne-, viestintä- ja energiaverkot.

Miten liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto toimii?

TTE-neuvoston kokoonpano ja istuntojen määrä vaihtelevat esityslistalla olevien asioiden mukaan:

  • liikenneministerit kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa vuodessa
  • energiaministerit kokoontuvat kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • televiestintäministerit kokoontuvat kahdesti vuodessa

Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat EU-komissaarit.

Liikenne-, televiestintä- ja energiapolitiikka

Liikenteen alalla neuvosto hyväksyy yhteiseen liikennepolitiikkaan kuuluvaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteisiä sääntöjä kansainvälisille kuljetuksille, liikenteenharjoittajiin sovellettavia ehtoja ja toimenpiteitä matkustajien oikeuksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kestävät liikennejärjestelmät, joissa energiankulutus on vähäistä mutta käyttäjien liikkuminen helpottuu parempien aikataulujen ja reittien ansiosta.

Energia-alalla neuvosto hyväksyy energiamarkkinoiden toimintaa koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus sekä edistää energiatehokkuutta, uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Televiestinnän alalla neuvosto hyväksyy tietoliikenneverkkoja ja niiden yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä ja suuntaviivoja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n politiikan tavoitteena on myös parantaa kilpailua, kyberturvallisuutta ja innovointia televiestinnän alalla.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Puheenjohtajamaa Viro jatkaa työtä energiaunionin toteuttamiseksi. Se keskittyy erityisesti puhtaan energian säädöspakettiin sekä sähkömarkkinoiden rakenteeseen.

Puheenjohtajamaa ehdottaa julkilausumaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta energia-alan digitalisoimiseksi.

Liikenteen alalla puheenjohtajamaa Viro asettaa etusijalle vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevan paketin tiealoitteet ja Euroopan ilmailustrategian aktiivisen täytäntöönpanon. Puheenjohtajakaudella pyritään myös poistamaan liikenteen digitalisoinnin esteet ja laatimaan asiasta neuvoston päätelmät.

Puheenjohtajamaa Viron prioriteettina televiestinnässä on yleisnäkemyksen muodostaminen eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä Euroopan valmistamiseksi 5G-aikaan.