Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (TTE)

EU:n neuvosto

TTE-neuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla eli luomaan nykyaikaiset, kilpailukykyiset ja tehokkaat markkinat ja infrastruktuurit sekä Euroopan laajuiset liikenne-, viestintä- ja energiaverkot.

Miten liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto toimii?

TTE-neuvoston kokoonpano ja istuntojen määrä vaihtelee esityslistalla olevien asioiden mukaan:

  • liikenneministerit kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa vuodessa
  • energiaministerit kokoontuvat kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • televiestintäministerit kokoontuvat kahdesti vuodessa.

Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Liikenne-, televiestintä- ja energiapolitiikka

Liikenteen alalla neuvosto hyväksyy yhteiseen liikennepolitiikkaan kuuluvaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteisiä sääntöjä kansainvälisille kuljetuksille, liikenteenharjoittajiin sovellettavia ehtoja ja toimenpiteitä matkustajien oikeuksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kestävät liikennejärjestelmät, joissa energiankulutus on vähäistä mutta käyttäjien liikkuminen helpottuu parempien aikataulujen ja reittien ansiosta.

Energia-alalla neuvosto hyväksyy energiamarkkinoiden toimintaa koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus sekä edistää energiatehokkuutta, uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Tietoliikenteen alalla neuvosto hyväksyy tietoliikenneverkkoja ja niiden yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n politiikan tavoitteena on myös parantaa kilpailua, kyberturvallisuutta ja innovointia tietoliikenteen alalla.