Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (TTE)

EU:n neuvosto

TTE-neuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla eli luomaan nykyaikaiset, kilpailukykyiset ja tehokkaat markkinat ja infrastruktuurit sekä Euroopan laajuiset liikenne-, viestintä- ja energiaverkot.

Miten liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto toimii?

TTE-neuvoston kokoonpano ja istuntojen määrä vaihtelee esityslistalla olevien asioiden mukaan:

  • liikenneministerit kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa vuodessa
  • energiaministerit kokoontuvat kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • televiestintäministerit kokoontuvat kahdesti vuodessa

Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat EU-komissaarit.

Liikenne-, televiestintä- ja energiapolitiikka

Liikenteen alalla neuvosto hyväksyy yhteiseen liikennepolitiikkaan kuuluvaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteisiä sääntöjä kansainvälisille kuljetuksille, liikenteenharjoittajiin sovellettavia ehtoja ja toimenpiteitä matkustajien oikeuksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kestävät liikennejärjestelmät, joissa energiankulutus on vähäistä mutta käyttäjien liikkuminen helpottuu parempien aikataulujen ja reittien ansiosta.

Energia-alalla neuvosto hyväksyy energiamarkkinoiden toimintaa koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus sekä edistää energiatehokkuutta, uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Tietoliikenteen alalla neuvosto hyväksyy tietoliikenneverkkoja ja niiden yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä ja suuntaviivoja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n politiikan tavoitteena on myös parantaa kilpailua, kyberturvallisuutta ja innovointia tietoliikenteen alalla.

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Puheenjohtajavaltio Malta jatkaa Alankomaiden ja Slovakian puheenjohtajakausilla aloitettua työtä. Se käsittelee etenkin energiaunionin päätökseen saattamiseen liittyviä ehdotuksia, kuten energiatehokkuusehdotuksia ja puhtaan energian pakettia. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on myös päästä Euroopan parlamentin kanssa sopimukseen kaasunsaannin turvaamista koskevasta asetuksesta.

Yksi Maltan puheenjohtajakauden prioriteeteista on meriala ja siihen liittyvä kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskeva aloite. Puheenjohtajavaltio käsittelee useita meriliikennekysymyksiä, joita ovat esimerkiksi sataman vastaanottolaitteita koskeva direktiivi ja komission selvitykset digitaalisista merenkulkujärjestelmistä. Se pyrkii myös hyväksymään poliittisen lausuman vuonna 2018 tehtävästä EU:n meriliikennestrategian tarkistuksesta.

Ilmailualalla neuvoston tavoitteena on päästä parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan asetuksen tarkistuksesta. Maaliikenteen osalta Malta jatkaa EU:n liikenneturvallisuuden kehittämistä, mihin kuuluu muun muassa kuorma-auton- ja linja-autonkuljettajien ammatillisen pätevyyden todistamista käsittelevä direktiivi.

Televiestintäalalla puheenjohtajavaltio Maltan päätavoitteena on saada valmiiksi verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskeva lainsäädäntö, jota tarvitaan verkkovierailumaksujen lopettamiseksi. Malta vie eteenpäin myös televiestinnän sääntelyjärjestelmän tarkistusta.