Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (TTE)

EU:n neuvosto

TTE-neuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla eli luomaan nykyaikaiset, kilpailukykyiset ja tehokkaat markkinat ja infrastruktuurit sekä Euroopan laajuiset liikenne-, viestintä- ja energiaverkot.

Miten liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto toimii?

TTE-neuvoston kokoonpano ja istuntojen määrä vaihtelee esityslistalla olevien asioiden mukaan:

  • liikenneministerit kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa vuodessa
  • energiaministerit kokoontuvat kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • televiestintäministerit kokoontuvat kahdesti vuodessa

Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat EU-komissaarit.

Liikenne-, televiestintä- ja energiapolitiikka

Liikenteen alalla neuvosto hyväksyy yhteiseen liikennepolitiikkaan kuuluvaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteisiä sääntöjä kansainvälisille kuljetuksille, liikenteenharjoittajiin sovellettavia ehtoja ja toimenpiteitä matkustajien oikeuksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kestävät liikennejärjestelmät, joissa energiankulutus on vähäistä mutta käyttäjien liikkuminen helpottuu parempien aikataulujen ja reittien ansiosta.

Energia-alalla neuvosto hyväksyy energiamarkkinoiden toimintaa koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus sekä edistää energiatehokkuutta, uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Tietoliikenteen alalla neuvosto hyväksyy tietoliikenneverkkoja ja niiden yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä ja suuntaviivoja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n politiikan tavoitteena on myös parantaa kilpailua, kyberturvallisuutta ja innovointia tietoliikenteen alalla.

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Vuoden 2016 toisella puoliskolla neuvosto keskittyy liikennealalla eurooppalaisten liikenteen sisämarkkinoiden toteuttamiseen, esimerkiksi Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan asetuksen tarkistamiseen.

Tietoliikenteen alalla Slovakian puheenjohtajakauden päätavoitteena on antaa neuvoston päätelmät sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta 2016–2020 Euroopan komission julkaistua sen. Lisäksi puheenjohtajavaltio Slovakia pyrkii saamaan aikaan yleisnäkemyksen ehdotuksesta tarkistaa kansainvälisten verkkovierailujen tukkuhintoja. Se on ennakkoedellytys verkkovierailumaksujen poistamiselle vuoteen 2017 mennessä.

Energian alalla puheenjohtajavaltio keskittyy pääasiassa energiaunionin saamiseen päätökseen. Se aikoo aloittaa kaasunsaannin turvaamista koskevan asetuksen tarkistamisen. Tavoitteena on päästä konsensukseen ja aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Tältä osin puheenjohtajavaltio aikoo myös neuvotella Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen energia-alan hallitustenvälisistä sopimuksista niiden avoimuuden lisäämiseksi.