Euroryhmä on epävirallinen elin, jossa euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat euroon liittyvistä, yhteisellä vastuullaan olevista kysymyksistä. 

Tehtävät

Euroryhmän päätehtävänä on varmistaa talouspolitiikkojen tiivis koordinointi euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi se pyrkii luomaan edellytyksiä voimakkaammalle talouskasvulle.

Euroryhmä myös vastaa eurohuippukokousten valmistelusta ja niiden jatkotoimista.

Kokoukset

Euroryhmä kokoontuu yleensä kerran kuussa, talous- ja rahoitusasioiden neuvostoa edeltävänä päivänä. Euroryhmän kokouksiin osallistuvat myös talous- ja raha-asioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Euroalueen valtiovarainministerien ensimmäinen epävirallinen kokous pidettiin 4. kesäkuuta 1998 Senningenin linnassa Luxemburgissa.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Puheenjohtaja

Euroryhmä valitsee puheenjohtajansa 2,5 vuoden kaudeksi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Nykyinen puheenjohtaja on Jeroen Dijsselbloem.  Hänet valittiin uudelleen toiseksi kaudeksi 13. heinäkuuta 2015. Jeroen Dijsselbloem on Alankomaiden valtiovarainministeri.

Työohjelma

Euroryhmä hyväksyy työohjelmansa puolen vuoden välein. Ohjelmassa määritellään euroryhmän tulevien kokousten painopisteet ja vahvistetaan alustavat esityslistat.  

Euroalueeseen liittyminen

Voidakseen liittyä euroalueeseen EU:n jäsenvaltioiden on täytettävä ns. lähentymiskriteerit. Näillä kriteereillä tarkoitetaan Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 hyväksyttyjä taloudellisia ja oikeudellisia edellytyksiä, joita sanotaan myös "Maastrichtin kriteereiksi".

Lopullisen päätöksen EU-maan liittymisestä euroalueeseen tekee EU:n neuvosto komission ehdotuksen pohjalta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia.

 

Euroalueeseen liittyminen

Voidakseen liittyä euroalueeseen EU:n jäsenvaltioiden on täytettävä ns. lähentymiskriteerit. Näillä kriteereillä tarkoitetaan Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 hyväksyttyjä taloudellisia ja oikeudellisia edellytyksiä, joita sanotaan myös "Maastrichtin kriteereiksi".

Lopullisen päätöksen EU-maan liittymisestä euroalueeseen tekee EU:n neuvosto komission ehdotuksen pohjalta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia.