Euroryhmän työohjelma

Euroryhmä

Euroryhmä hyväksyy työohjelmansa puolen vuoden välein. Työohjelmassa määritellään euroryhmän työn tärkeimmät painopisteet seuraavalla vuosipuoliskolla.

Se sisältää myös euroryhmän kokousten alustavat esityslistat. Näitä suuntaa-antavia esityslistoja voidaan muuttaa tilanteen mukaan.

Prioriteetit vuoden 2017 toisella puoliskolla

Talouspolitiikan koordinointi

Vuoden 2017 toisella puoliskolla euroryhmä aikoo keskittyä politiikkoihin, joiden tavoitteena on vahvistaa kasvu- ja työllisyysnäkymiä pidemmällä aikavälillä.
Politiikkojen koordinointiin liittyvän työnsä lisäksi euroryhmä jatkaa rakenneuudistuksiin liittyvää tietojenvaihtoa kansallisista parhaista käytännöistä, joiden tavoitteena on parantaa talouden häiriönsietokykyä.

Euroryhmä aikoo seurata tiiviisti euroalueen jäsenmaiden toimia finanssipolitiikkojen vakauden varmistamiseksi sekä koko euroalueen julkisen talouden tilaa. Joulukuussa se arvioi euroalueen jäsenmaiden alustavia talousarviosuunnitelmia vuodelle 2018.

Sopeutusohjelmaan osallistuvat ja osallistuneet maat

Euroryhmä seuraa edelleen Kreikan talouden sopeutusohjelman täytäntöönpanoa, jonka on määrä päättyä vuoden 2018 puolivälissä.

Se osallistuu myös ohjelman jälkeiseen valvontaprosessiin maissa, jotka ovat aikaisemmin saaneet rahoitustukea: Espanja, Irlanti, Kypros ja Portugali.

Ohjelman jälkeisen valvonnan tarkoituksena on määrittää, onko olemassa riski, että maa ei ehkä kykene maksamaan takaisin ohjelmasta saamiaan lainoja. Valvonta päättyy heti kun maa on maksanut lainasta takaisin vähintään noin 75%.

Rahoitusvakaus

Euroryhmä aikoo edelleen kiinnittää erityistä huomiota euroalueen rahoitusvakauteen ja käynnissä oleviin pankkiunionin vahvistamistoimiin.

Muut tehtävät

Euroryhmä seuraa tiiviisti globaalia talouskehitystä ja valmistelee tarpeen mukaan kansainvälisiä kokouksia ja eurohuippukokouksia.

Sen työohjelmassa otetaan huomioon myös käynnissä olevat keskustelut unionin tulevaisuudesta ja talous- ja rahaliiton syventämisestä.