Euroryhmän työohjelma

Euroryhmä

Euroryhmä hyväksyy työohjelmansa puolen vuoden välein. Työohjelmassa määritellään euroryhmän työn tärkeimmät painopisteet. Siinä esitetään myös euroryhmän kokousten alustavat esityslistat. Näitä suuntaa-antavia esityslistoja voidaan muuttaa tilanteen mukaan.

Prioriteetit vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla euroryhmä aikoo keskittyä pääasiassa talouspolitiikan koordinointiin pyrkien vahvistamaan kasvua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja varmistamaan terveen julkisen talouden. Euroryhmä aikoo erityisesti kannustaa rakenneuudistusten toteuttamiseen.

Talouspolitiikan koordinointi

Euroryhmä aikoo keskustella säännöllisesti eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen, euroaluetta koskevien rakenneuudistusten täytäntöönpanosta ja parhaista käytännöistä. Tavoitteena on varmistaa, että jäsenmaat ja koko euroalue hyötyvät määritellyistä parhaista käytännöistä, ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vertailemaan näitä toimia yhteisymmärryksessä.

Euroryhmä aikoo seurata myös euroalueen jäsenmaiden toimia finanssipolitiikkojen vakauden varmistamiseksi sekä euroalueen finanssipolitiikan kokonaisviritystä ja sen osatekijöitä.

Keskustelun jatkaminen vuoden 2017 alustavista talousarviosuunnitelmista on myös keskeisenä aiheena.

Euroryhmä aikoo valvoa rahoitusvakauden ja makrotalouden vakauden kehitystä euroalueella.

Se tulee kiinnittämään huomiota myös siihen, miten liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn suosituksia noudatetaan asianomaisissa jäsenmaissa.

Sopeutusohjelmaan osallistuvien ja osallistuneiden maiden tilanteen tarkastelu

Euroryhmä jatkaa Kreikassa meneillään olevan talouden sopeutusohjelman tarkastelua.

Se osallistuu myös ohjelman jälkeiseen valvontaprosessiin maissa, jotka ovat aiemmin saaneet rahoitustukea, erityisesti Kyproksessa, Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa.

Pankkiunioni

Euroryhmä aikoo edelleen seurata tiiviisti pankkiunionin vahvistamistoimia euroalueen kannalta.

Muut tehtävät

Euroryhmä aikoo myös jatkossa antaa panoksensa EU-johtajien keskusteluihin talous- ja rahaliiton tiivistämisestä sekä kansainvälisten kokousten valmisteluun.