Käytännesääntötyöryhmä (yritysverotus)

EU:n neuvosto

Ecofin-neuvosto perusti käytännesääntötyöryhmän (yritysverotus) 9. maaliskuuta 1998. Sen tärkeimpänä tehtävänä on arvioida (joulukuussa 1997 hyväksyttyjen) yritysverotuksen käytännesääntöjen piiriin kuuluvia verotustoimenpiteitä ja valvoa tietojen antamista niistä.

Käytännesäännöt eivät ole oikeudellisesti sitova väline, mutta hyväksyessään käytännesäännöt jäsenvaltiot sitoutuvat siihen, että ne

  • poistavat haitallista verokilpailua aiheuttavat verotustoimenpiteet 
  • eivät ota käyttöön uusia vastaavia toimenpiteitä

Työryhmä toimii pääasiassa seuraavilla aloilla:

  • veronkierron vastainen säännöstö
  • siirtohinnoittelua koskeva avoimuus ja tietojenvaihto
  • hallinnolliset käytännöt 
  • käytännesääntöjen periaatteiden edistäminen EU:n ulkopuolisissa maissa

Vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajakaudella perustettiin väärinkäytösten torjunnan alatyöryhmä. Se raportoi työstään käytännesääntötyöryhmälle ja käsittelee verokohtelun eroavuuksia.