Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
Coreper on neuvoston pääasiallinen valmisteluelin

Coreper II muodostuu jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista. Sen kokouksissa johtaa puhetta pysyvä edustaja samasta maasta, joka toimii yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajana.

Tehtävä

Coreper II valmistelee neljän neuvoston kokoonpanon työtä:

  • talous- ja rahoitusasiat
  • ulkoasiat
  • yleiset asiat
  • oikeus- ja sisäasiat

'Antici-ryhmä' valmistelee Coreper II:n kokoukset. Tässä epävirallisessa ryhmässä muodostuu alustava käsitys kannoista, joita jäsenvaltioiden valtuuskunnat aikovat ilmaista Coreperin kokouksessa.

Mikä Coreper on?

Coreper tarkoittaa'Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komiteaa'. Sen tehtävä ja erilaiset kokoonpanot selitetään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 artiklan 1 kohdassa.

Coreper on neuvoston pääasiallinen valmisteluelin. Kaikki neuvoston esityslistalle otettavat kohdat (joitakin maatalousasioita lukuun ottamatta) on ensin käsiteltävä Coreperissä, jollei neuvosto toisin päätä.

Coreper ei ole EU:n päätöksentekoelin, vaan päätöksentekovalta on yksin neuvostolla. Coreperin aikaansaama yhteisymmärrys voi siis muuttua neuvostossa.

Coreperin tärkeimpinä tehtävinä on

  • koordinoida ja valmistella neuvoston eri kokoonpanojen työtä
  • varmistaa EU:n politiikkojen johdonmukaisuus
  • edistää yhteisymmärryksen saavuttamista ja kompromissiratkaisuja, jotka toimitetaan sen jälkeen neuvoston hyväksyttäväksi

Jäsenet ja kokoonpanot

Coreperin jäseninä ovat 'pysyvät edustajat' eli jäsenvaltioiden EU-suurlähettiläät. He ilmaisevat hallituksensa kannan.

Coreperin kaksi kokoonpanoa (Coreper I ja II) kokoontuvat joka viikko.