Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Kauppapoliittisen komitean tehtävä ja kokoonpano selitetään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdassa.

Tehtävä

Komitea neuvoo ja avustaa komissiota sen neuvotellessa ja tehdessä kauppasopimuksia hallitusten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Komitea käsittelee pääasiassa kolmenlaisia kauppapoliittisia asioita:

  • Maailman kauppajärjestöön (WTO) liittyvät asiat
  • kahdenväliset kauppasuhteet
  • kauppapolitiikan alan uusi EU-lainsäädäntö, kun sitä on tarkasteltava neuvostossa

Jäsenet ja kokoonpanot

Kauppapoliittinen komitea kokoontuu varsinaisten jäsenten kokoonpanossa kerran kuussa. Kerran kunkin puolivuotiskauden aikana se pitää epävirallisen kokouksen maassa, joka hoitaa neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta.

Komitean varajäsenet kokoontuvat kerran viikossa.

Komitean toinen kokoonpano – kauppapoliittinen komitea (palvelut ja investoinnit) – neuvoo ja avustaa komissiota sen neuvotellessa EU:n puolesta WTO:ssa ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Sen päävastuualueet ovat

  • palvelukauppasopimukset
  • investoinnit ja investointisuoja
  • palveluihin ja investointeihin liittyvät kysymykset vapaakauppasopimuksissa
  • erilliset investointisuojasopimukset EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä

Kauppapoliittinen komitea valitsee puheenjohtajansa, ja komissio huolehtii sen sihteeristön tehtävistä.