Miten neuvosto äänestää?

Käsiteltävästä asiasta riippuen EU:n neuvosto tekee päätöksensä joko

  • yksinkertaisella enemmistöllä (vähintään 15 jäsenvaltiota äänestää puolesta)
  • määräenemmistöllä (55% jäsenvaltioista äänestää puolesta)
  • tai yksimielisesti (kaikki äänet puolesta)

Neuvosto voi äänestää vain, jos läsnä on sen jäsenten enemmistö. Neuvoston jäsen voi edustaa äänestyksessä vain yhtä muuta jäsentä.

Neuvosto voi äänestää säädöksestä 8 viikon kuluttua siitä, kun säädösesitys on toimitettu tarkasteltavaksi kansallisille parlamenteille. Kansallisten parlamenttien on ratkaistava, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen mukainen. Äänestystä voidaan aikaistaa vain erityisen kiireellisissä tapauksissa.

Neuvosto äänestää puheenjohtajansa aloitteesta. Se voi äänestää myös yksittäisen neuvoston jäsenen tai komission aloitteesta, mutta tällöin neuvoston jäsenten enemmistön on hyväksyttävä aloite.

Neuvoston äänestystulokset julkistetaan aina, kun kyse on lakien säätämisestä.

Jos joku neuvoston jäsenistä haluaa lisätä äänestysselityksen, myös se julkistetaan, mikäli säädös on tullut hyväksytyksi. Muissa tapauksissa äänestysselitystä ei julkisteta automaattisesti, mutta se voidaan julkistaa selityksen antajan pyynnöstä.

Silloin, kun äänestys ei liity lakien säätämiseen, äänestystulokset ja äänestysselitykset voidaan julkistaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Neuvoston ja komission jäsenet voivat esittää lausumia ja pyytää, että ne merkitään neuvoston pöytäkirjaan. Lausumilla ei ole oikeudellista vaikutusta. Ne toimivat päätöksentekoa helpottavana poliittisena välineenä.