Määräenemmistö

EU:n neuvosto

Uusi sääntö 1. marraskuuta 2014 alkaen

Neuvoston tavallinen äänestyskäytäntö

Määräenemmistö on neuvostossa yleisin äänestyskäytäntö. 

Sitä noudatetaan, kun päätöksenteko tapahtuu tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti eli yhteispäätösmenettelyllä. Noin 80% EU:n lainsäädännöstä hyväksytään tällä menettelyllä.

Neuvostossa aletaan soveltaa uutta määräenemmistösääntöä 1. marraskuuta 2014. Kun neuvosto äänestää komission tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, uuden säännön mukaan määräenemmistö saavutetaan, jos seuraavat 2 ehtoa täyttyvät:

 • 55% jäsenvaltioista äänestää puolesta – käytännössä tähän tarvitaan 16 jäsenvaltiota 28:sta
 • ehdotusta kannattavien jäsenvaltioiden väkiluku on vähintään 65% EU:n kokonaisväestöstä

Tätä uutta menettelyä kutsutaan myös kaksoisenemmistösäännöksi.

Määrävähemmistö

Päätöksenteon estävään määrävähemmistöön vaaditaan vähintään 4 neuvoston jäsentä, joiden edustamien maiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 35% EU:n väestöstä.

Erityistapaukset

Mikäli kaikki neuvoston jäsenet eivät osallistu äänestykseen (esim. koska ne ovat jättäytyneet tiettyjä politiikan aloja koskevan päätöksenteon ulkopuolelle), päätös voidaan hyväksyä, jos sitä kannattaa 55% äänestykseen osallistuvista neuvoston jäsenistä ja heidän edustamiensa maiden väkiluku on vähintään 65% osallistuvien jäsenvaltioiden väestöstä.

Kun neuvosto äänestää muusta kuin komission tai korkean edustajan ehdotuksesta, päätös hyväksytään, jos

 • sen puolesta äänestää vähintään 72% neuvoston jäsenistä
 • puolesta äänestävien maiden väkiluku on vähintään 65% EU:n väestöstä

Äänestämästä pidättyminen

Määräenemmistöpäätöksissä äänestämästä pidättyminen katsotaan äänestämiseksi vastaan. Äänestämästä pidättyminen ei merkitse samaa kuin olla osallistumatta äänestykseen. Neuvoston jäsen voi milloin tahansa pidättyä äänestämästä.

Aiempi määräenemmistösääntö

Jäsenvaltiot voivat 31. maaliskuuta 2017 saakka pyytää, että äänestyksessä noudatetaan aiempaa määräenemmistösääntöä. Tämän säännön mukaan kunkin jäsenvaltion edustajalla on tietty EU:n perussopimuksissa vahvistettu määrä ääniä. Äänten painotus vastaa suurin piirtein kunkin jäsenvaltion väkilukua.

Ääniä on yhteensä 352, ja ne jakautuvat seuraavasti:

 • Italia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta: 29 ääntä kukin
 • Espanja, Puola: 27 ääntä kukin
 • Romania: 14 ääntä
 • Alankomaat: 13 ääntä
 • Belgia, Kreikka, Portugali, Tšekki, Unkari: 12 ääntä kukin
 • Bulgaria, Itävalta, Ruotsi: 10 ääntä kukin
 • Irlanti, Kroatia, Liettua, Slovakia, Suomi, Tanska: 7 ääntä kukin
 • Kypros, Latvia, Luxemburg, Slovenia, Viro: 4 ääntä kukin
 • Malta: 3 ääntä

Tämän aiemman säännön mukaan määräenemmistö edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • jäsenvaltioiden enemmistö eli vähintään 15 jäsenvaltiota äänestää puolesta
 • ehdotus saa vähintään 260 ääntä 352 äänen kokonaismäärästä

Jäsenvaltio voi pyytää vahvistamaan, että puolesta äänestäneiden jäsenvaltioiden väkiluku on vähintään 62% EU:n väestöstä. Jos tämä ehto ei täyty, päätöstä ei hyväksytä.