Yksinkertainen enemmistö

EU:n neuvosto

Yksinkertainen enemmistö saavutetaan, jos vähintään 15 neuvoston jäsentä äänestää puolesta.

Neuvosto tekee päätöksiä yksinkertaisella enemmistöllä

  • menettelytapa-asioissa, kuten hyväksyessään oman työjärjestyksensä tai päättäessään neuvoston pääsihteeristön organisaatiosta taikka hyväksyessään sääntöjä perussopimusten mukaisille komiteoille
  • pyytäessään komissiota laatimaan tutkimuksia tai esittämään ehdotuksia