Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit

Äänestys

Yleistä

Neuvosto hyväksyy noin 80% EU:n lainsäädännöstä määräenemmistöllä

Yksinkertainen enemmistö

Yksinkertainen enemmistö on 15 jäsenvaltiota 28:sta, sitä käytetään muissa kuin lainsäädäntöasioissa

Määräenemmistö

Määräenemmistöön tarvitaan 55% jäsenmaista ja vähintään 65% EU:n väestöstä

Yksimielisyys

Yksimielisyys edellyttää, että kaikki äänestävät puolesta tai pidättyvät äänestämästä

Neuvoston päätösten on oltava yksimielisiä useissa jäsenvaltioiden arkaluonteisina pitämissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi

  • yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (lukuun ottamatta tiettyjä selvästi määriteltyjä tapauksia, joissa voidaan tehdä määräenemmistöpäätöksiä, kuten erityisedustajien nimittämiset)
  • kansalaisuus (uusien oikeuksien myöntäminen EU:n kansalaisille)
  • EU-jäsenyys
  • välillistä verotusta koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen
  • EU:n rahoitus (omat varat, monivuotinen rahoituskehys)
  • tietyt määräykset oikeus- ja sisäasioiden alalla (Euroopan syyttäjä, perheoikeus, operatiivinen poliisiyhteistyö yms.)
  • sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelua koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen

Lisäksi neuvoston ratkaisun on oltava yksimielinen, jos se eroaa komission ehdotuksesta eikä komissio voi hyväksyä ehdotukseensa tehtyjä muutoksia. Tämä sääntö ei koske säädöksiä, jotka neuvosto hyväksyy komission suosituksesta, kuten talouden koordinointiin liittyviä säädöksiä.

Kun päätös on tehtävä yksimielisesti, äänestämästä pidättyminen ei estä neuvostoa tekemästä päätöstä.