Asiakirjat ja julkaisut

Neuvoston julkinen asiakirjarekisteri

Rekisteristä löytyvät vuodesta 1999 lähtien julkaistut neuvoston asiakirjat tai niiden viitetiedot.

Asiakirjan pyytäminen

Mikäli etsimäsi asiakirja ei ole saatavilla julkisessa asiakirjarekisterissä, voit pyytää sitä.

Arkistot

Asiakirjoja voi saada nähtäväksi mikrofilmitallenteina ja/tai digitaalisessa muodossa neuvoston arkiston lukusalissa Brysselissä.

Kirjasto

Keskuskirjastossa on monografioita, hakuteoksia ja EU:n julkaisuja.

Julkaisut

Neuvoston pääsihteeristön julkaisemia kirjoja, esitteitä, lehtisiä ja julisteita.