Kirjasto ja tutkimuspalvelu

Pääsihteeristö

Kirjastossa on suuri valikoima neuvoston työtä käsitteleviä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Niitä ovat muun muassa

  • tiedotusvälineet
  • yleis- ja erikoisaikakauslehdet
  • artikkelit
  • opinnäytteet
  • kirjat
  • tietokannat

Verkkolähteet muodostavat pääosan kirjaston aineistosta. Aineiston sisältö on kokonaan saatavilla ainoastaan neuvoston rakennuksessa sijaitsevassa pääsihteeristön langattomassa verkossa.

Kirjaston käyttöoikeus

Neuvoston henkilökunta ja harjoittelijat, jäsenvaltioiden valtuuskunnat ja muiden EU:n toimielinten henkilökunta saavat käyttää kirjaston lukusaleja rajoituksetta. Tutkimus- ja/tai tietolähteet ovat saatavilla pyynnöstä.

Avustaminen tutkimuksessa

Tutkijat ja opiskelijat voivat pyytää lupaa työskennellä neuvoston kirjastossa. Jos tarvitset apua tutkimukseen, varmistathan, että pyyntösi on perillä kirjastossa viimeistään kaksi viikkoa ennen suunnittelemaasi käyntiä.
Pyynnössä tulee mainita tutkimuksen aihe ja haluamasi aineiston kieli. Kirjastonhoitaja laatii luettelon neuvoston kirjaston kokoelmissa olevan, aihettasi käsittelevän aineiston viitteistä.

Kokoelmat

Kirjaston teoskantaan kuuluu useita kokoelmia.

Pääkokoelmassa on lähinnä aineistoa EU:n, sen jäsenmaiden sekä naapuri- ja kumppanimaiden yhteiskunnallisesta, poliittisesta, taloudellisesta ja institutionaalisesta kehityksestä.

Kielikokoelmassa on pääasiassa sanakirjoja, sanastoja sekä kielioppia, terminologia- ja käännösalaa sekä kielitiedettä käsitteleviä kirjoja ja neuvoston eri politiikanalojen viiteaineistoa.

Oikeusalan kokoelmassa on oikeudellista ja oikeuskäytäntöön liittyvää aineistoa, joka koskee EU:n ja kansainvälisen oikeuden eri osa-alueita, sekä jäsenmaiden ja kolmansien maiden oikeuskäytäntöä.

Luettelo

Sähköisestä luettelosta voi tehdä yksittäisen haun tai laatia viiteluettelon.

Bibliografiat

Bibliografinen kokoelma sisältää Eurooppa-neuvostoa, Euroopan unionin neuvostoa ja niiden pääsihteeristöä koskevia hakuteoksia ja tutkimuksia.

Blogi

Kirjaston henkilökunnalla on blogi, jossa on raportteja ja kirjaston tiedotteita EU:hun liittyvistä tapahtumista, tietoa kirjaston uusimmista hankinnoista, lukuvinkkejä sekä kuukausittainen Think Tank Review -julkaisukooste.

Blogin ei missään olosuhteissa voida katsoa edustavan neuvoston virallista kantaa.