Asiakirjan pyytäminen

Pääsihteeristö

Mikäli etsimääsi asiakirjaa ei ole julkisessa asiakirjarekisterissä, voit pyytää sitä ottamalla yhteyttä neuvoston pääsihteeristöön.

Voit pyytää asiakirjaa myös lähettämällä

  • kirjeen osoitteeseen

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • faksin numeroon +32 2 281 6361

Tarvitsetko teknistä apua?

Lähetä meille sähköposti, jos tarvitset teknistä apua julkisen rekisterin käytössä.

Milloin saan vastauksen?

Pyyntöön vastataan 15 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa pidentää 15 työpäivällä.

Jos pyyntöön ei suostuta, voit 15 päivän kuluessa pyytää neuvostoa harkitsemaan päätöstään uudelleen.

Jos uudistettu pyyntö hylätään, voit valittaa asiasta Euroopan oikeusasiamiehelle tai nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Tiedustelut

Jos tarvitset tietoja neuvostosta ja sen toiminnasta, yleisötiedotuspalvelu auttaa mielellään.