Neuvoston työjärjestys ja kommentit neuvoston työjärjestykseen

Pääsihteeristö
Kommentit neuvoston työjärjestykseen

Miten neuvoston työtä valmistellaan? Mitä äänestysjärjestelyjä sovelletaan? Mitkä säännöt koskevat julkisia keskusteluja? Tässä käytännön oppaassa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin, jotka koskevat neuvoston rakennetta, menettelyjä ja päätöksentekoa. Se on suunnattu erityisesti valtuuskuntien jäsenille ja kulloinkin vuorossa olevan neuvoston puheenjohtajavaltion edustajille, ja sen tavoitteena on antaa tietoa oikeudellisesta ympäristöstä ja auttaa valmistelemaan puheenjohtajakautta.
Opas sisältää kommenttien lisäksi myös Eurooppa-neuvoston ja neuvoston työjärjestykset. Opas on julkaistu 23 EU-kielellä.

2016, 119 sivua, Painotuotteet