Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto kautta aikojen

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto kautta aikojen

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat kaksi keskeistä toimijaa EU:n päätöksentekoprosessissa. Kummallakin on oma erillinen roolinsa EU:n toimielinrakenteessa, vaikka ne nivoutuvat tiivisti toisiinsa niin poliittisesti kuin hallinnollisestikin. Kummassakin kokoontuvat jäsenvaltioiden edustajat. Tässä esitteessä kerrotaan Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston synnystä ja vaiheista EU:n perussopimusten kautta. Esitteestä selviää, miten niillä on ollut ratkaiseva merkitys Euroopan yhdentymisessä ja miten niiden historia kuvastaa koko Euroopan unionin kehitystä – sen politiikkoja ja tavoitteita, kriisejä ja edistysaskeleita.

2016, 66 sivua, Painotuotteet