Opas tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen

Opas tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen

Tässä oppaassa annetaan kaikki tarvittavat tiedot tarkistetusta tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä ja selitetään siihen liittyvät puheenjohtajavaltion ja neuvoston pääsihteeristön tehtävät. Siinä kuvataan menettelyn eri vaiheet: kolme eri käsittelyä, sovittelumenettely ja kolmikantakokoukset. Siinä on myös luettelo asiaankuuluvista oikeusperustoista, graafiset taulukot eri vaiheista sekä määräajat.

2016, 48 sivua, Painotuotteet