Euroopan unioni – Faktatietoja

EU:n neuvosto
Faktatietoja (päivitetty versio)

Paljonko Italiassa on asukkaita? Mikä on Liettuan poliittinen järjestelmä? Ja mikä on Kyproksen pääkaupunki?
Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät päivitetystä julkaisusta "Euroopan unioni – Faktatietoja".
Kirjanen on kätevä ja pienikokoinen, ja siinä esitetään perustietoja Euroopan unionista, sen toimielimistä, jäsenmaista ja ehdokasmaista. Se sisältää tietoja maiden virallisista kielistä ja valtionhallinnon verkkosivuista sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Julkaisu on saatavilla 24 EU-kielellä.

2017, 88 sivua, Painotuotteet