Seuraa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa:

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n yleisen poliittisen suunnan ja prioriteetit. Se ei kuulu EU:n lakiasäätäviin toimielimiin, joten se ei neuvottele eikä hyväksy EU-lainsäädäntöä. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n poliittisen ohjelman. Tätä varten sen kokouksissa on perinteisesti annettu "päätelmät", joissa yksilöidään ajankohtaisia kysymyksiä ja niiden edellyttämiä toimia.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi äskettäin strategisen ohjelman, jossa määritellään EU:n toiminnan pidemmän aikavälin prioriteetit ja painopisteet.

Eurooppa-neuvoston jäsenet

Eurooppa-neuvoston jäseninä ovat EU:n 28 jäsenmaan valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin silloin, kun niissä käsitellään ulkopoliittisia kysymyksiä.

Päätöksenteko

Eurooppa-neuvosto tekee useimmat päätöksensä konsensuksella. Joissakin EU:n perussopimuksissa määritellyissä tapauksissa päätökset kuitenkin voidaan tehdä myös yksimielisesti tai määräenemmistöllä.

Jos järjestetään äänestys, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja eivät osallistu siihen.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Eurooppa-neuvoston kokoukset

Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään kahdesti kullakin puolivuotisjaksolla. Kokoukset, joita sanotaan myös EU:n huippukokouksiksi, pidetään Brysselissä Justus Lipsius -rakennuksessa.

Kokouksia johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle myös ylimääräisiä Eurooppa-neuvoston kokouksia.

Euroopan parlamentin puhemies on mukana kokousten alkuvaiheessa, jolloin hän esittelee Euroopan parlamentin näkemykset. Käsiteltävistä asioista riippuen kokouksiin voidaan kutsua muitakin päättäjiä, kuten Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Eurooppa-neuvoston historia

Eurooppa-neuvosto perustettiin vuonna 1974 EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiesten epäviralliseksi keskustelufoorumiksi. Sen tehtäväksi vakiintui pian EU:n tavoitteiden ja prioriteettien määrittely.

Vuonna 1992 Eurooppa-neuvostolle annettiin Maastrichtin sopimuksessa virallinen asema ja rooli: se antaa virikkeitä ja määrittelee EU:n yleiset poliittiset linjaukset.

Vuonna 2009 Eurooppa-neuvostosta tuli Lissabonin sopimuksella tehtyjen muutosten myötä yksi EU:n 7 toimielimestä.