Seuraa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa:

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n yleisen poliittisen suunnan ja prioriteetit. Se ei kuulu EU:n lakiasäätäviin toimielimiin, joten se ei neuvottele eikä hyväksy EU-lainsäädäntöä. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n poliittisen ohjelman. Tätä varten sen kokouksissa on perinteisesti annettu "päätelmät", joissa yksilöidään ajankohtaisia kysymyksiä ja niiden edellyttämiä toimia.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi äskettäin strategisen ohjelman, jossa määritellään EU:n toiminnan pidemmän aikavälin prioriteetit ja painopisteet.

Eurooppa-neuvoston jäsenet

Eurooppa-neuvoston jäseninä ovat EU:n 28 jäsenmaan valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin silloin, kun niissä käsitellään ulkopoliittisia kysymyksiä.

Päätöksenteko

Eurooppa-neuvosto tekee useimmat päätöksensä konsensuksella. Joissakin EU:n perussopimuksissa määritellyissä tapauksissa päätökset kuitenkin voidaan tehdä myös yksimielisesti tai määräenemmistöllä.

Jos järjestetään äänestys, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja eivät osallistu siihen.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Eurooppa-neuvoston kokoukset

Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään kahdesti kullakin puolivuotisjaksolla. Kokoukset, joita sanotaan myös EU:n huippukokouksiksi, pidetään Brysselissä Justus Lipsius -rakennuksessa.

Kokouksia johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle myös ylimääräisiä Eurooppa-neuvoston kokouksia.

Euroopan parlamentin puhemies on mukana kokousten alkuvaiheessa, jolloin hän esittelee Euroopan parlamentin näkemykset. Käsiteltävistä asioista riippuen kokouksiin voidaan kutsua muitakin päättäjiä, kuten Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Eurooppa-neuvoston historia

Eurooppa-neuvosto perustettiin vuonna 1974 EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiesten epäviralliseksi keskustelufoorumiksi. Sen tehtäväksi vakiintui pian EU:n tavoitteiden ja prioriteettien määrittely.

Vuonna 1992 Eurooppa-neuvostolle annettiin Maastrichtin sopimuksessa virallinen asema ja rooli: se antaa virikkeitä ja määrittelee EU:n yleiset poliittiset linjaukset.

Vuonna 2009 Eurooppa-neuvostosta tuli Lissabonin sopimuksella tehtyjen muutosten myötä yksi EU:n 7 toimielimestä.