Eurooppa-neuvoston päätelmät

Eurooppa-neuvoston päätelmät annetaan Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Päätelmissä määritellään EU:n erityiset huolenaiheet ja hahmotellaan toteutettavia toimia tai saavutettavia päämääriä. Eurooppa-neuvoston päätelmissä voidaan myös asettaa tietyn kysymyksen ratkaisemiselle tai lainsäädäntöehdotuksen esittämiselle määräaika. Tällä tavoin Eurooppa-neuvosto vaikuttaa EU:n poliittiseen asialistaan ja ohjaa sitä.

Eurooppa-neuvoston kokouksen edellä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja laatii ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätelmiä koskeviksi suuntaviivoiksi. Niistä keskustellaan yleisten asioiden neuvostossa. Päätelmät annetaan myöhemmin Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Eurooppa-neuvoston päätelmät hyväksytään kaikkien jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä.

Eurooppa-neuvoston päätelmät vuodesta 2004 alkaen ovat saatavilla julkisessa asiakirjarekisterissä.

Ennen vuotta 2004 annetut päätelmät löytyvät seuraavista linkeistä.

Eurooppa-neuvosto järjestää myös epävirallisia tai ylimääräisiä valtion- tai hallitusten päämiesten kokouksia. Joskus näitä kokouksia järjestetään kolmannen maan (EU:n ulkopuolisen maan) kanssa. Näiden kokousten jälkeen johtajat yleensä antavat julkilausuman tai julistuksen eivätkä virallisia päätelmiä.

Näitä asiakirjoja ei ole saatavilla julkisessa asiakirjarekisterissä. Vuodesta 2004 alkaen on annettu seuraavat julkilausumat ja julistukset:

  • epäviralliset tai ylimääräiset kokoukset:

Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat saatavilla vain niiden maiden kielillä, jotka kyseisenä ajankohtana olivat EU:n jäsenmaita.