Eurohuippukokous

Eurohuippukokous

Eurohuippukokoukseen kokoontuvat euroalueen maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, eurohuippukokouksen puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Eurohuippukokous laatii strategisia linjauksia euroalueen talouspolitiikalle.

Mikä on euroalue?

Euroalue muodostuu niistä EU-maista, jotka ovat ottaneet euron rahayksikökseen. Siihen kuuluu tällä hetkellä 19 jäsenvaltiota.

Eurohuippukokouksen rooli

Eurohuippukokous antaa poliittista ohjeistusta talous- ja rahaliiton sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Se auttaa euroalueen jäsenvaltioita kaikkien asiaankuuluvien politiikan alojen koordinoimisessa.

Säännöllisesti käytävät korkean tason keskustelut euroalueen jäsenyyden tuomista erityisvastuista myös auttavat euroalueen maita ottamaan euroalueen ulottuvuuden paremmin huomioon kansallisessa päätöksenteossaan.

Koska euroaluetta koskevat asiat ovat politiikan ja talouden kannalta merkityksellisiä kaikille EU-maille, niistä keskustellaan säännöllisesti myös Eurooppa-neuvostossa.

Eurohuippukokoukset

Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen mukaan eurohuippukokous olisi järjestettävä vähintään kahdesti vuodessa. Se olisi mahdollisuuksien mukaan pidettävä Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen.

Eurohuippukokoukset järjestetään 14. maaliskuuta 2013 hyväksyttyjä erityisiä työskentelysääntöjä noudattaen.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Jäsenet

Eurohuippukokoukseen kokoontuvat euroalueen maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, eurohuippukokouksen puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Lisäksi

  • kokoukseen kutsutaan Euroopan keskuspankin pääjohtaja
  • euroryhmän puheenjohtaja voidaan kutsua kokoukseen, koska euroryhmä vastaa eurohuippukokouksen valmistelusta ja jatkotoimista
  • Euroopan parlamentin puhemiestä voidaan pyytää käyttämään kokouksessa puheenvuoro

Euroalueeseen kuulumattomien, mutta vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden johtajat osallistuvat eurohuippukokoukseen tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Eurohuippukokouksen puheenjohtaja

Euroalueen johtajat valitsevat eurohuippukokouksen puheenjohtajan yksinkertaisella enemmistöllä samalla, kun Eurooppa-neuvosto valitsee oman puheenjohtajansa. Eurohuippukokouksen puheenjohtajan toimikausi on 2,5 vuotta.

Puheenjohtaja vastaa eurohuippukokouksen kutsumisesta koolle, sen johtamisesta ja ohjaamisesta. Lisäksi hän keskustelee euroaluetta koskevista asioista komission puheenjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa.

Eurohuippukokouksen puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille kertomuksen jokaisen eurohuippukokouksen jälkeen. Hän myös tiedottaa kaikille euroalueeseen kuulumattomille jäsenvaltioille eurohuippukokousten valmisteluista ja tuloksista.

Eurohuippukokouksen historia

Euroalueen johtajat kokoontuivat eurohuippukokoukseen ensimmäistä kertaa Pariisissa 12. lokakuuta 2008, jolloin he sopivat yhteisistä toimista talouskriisin ratkaisemiseksi. Seuraavat huippukokoukset järjestettiin Brysselissä toukokuussa 2010, maaliskuussa 2011, heinäkuussa 2011 ja lokakuussa 2011. Vuonna 2012 euroalueen kysymyksiä käsiteltiin pääasiassa Eurooppa-neuvostossa.

Eurooppa-neuvoston 1.–2. maaliskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa 25 EU-johtajaa allekirjoitti sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimuksen). Sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, muun muassa annettiin eurohuippukokoukselle virallinen asema.

Eurohuippukokouksen järjestämisestä ja sen puheenjohtajan tehtävistä määrätään 12 artiklassa.

Ensimmäinen eurohuippukokous sopimuksen voimaantulon jälkeen pidettiin 14. maaliskuuta 2013.

Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten hyväksymät asiakirjat 2010–2013

Euroalueen johtajien vuosina 2010–2013 hyväksymät asiakirjat ovat saatavilla seuraavasta linkistä: