Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Herman Van Rompuy

Eurooppa-neuvosto

Herman Van Rompuy oli ensimmäinen päätoiminen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Hänet valittiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2009 ja myöhemmin uudelleen toiseksi kaudeksi kesäkuusta 2012 marraskuuhun 2014. Hänen seuraajansa Donald Tusk aloitti tehtävässään 1. joulukuuta 2014. 

Herman Van Rompuyn pohdintoja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan roolista

Konferenssissa "Dove va l'Europa - The State of the Union" Herman Van Rompuy kertoi kokemuksistaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana:

"Tehtävä oli minulle aivan yhtä uusi kuin kaikille muillekin. Minut valittiin 19. marraskuuta 2009. Olin valmistellut lehdistölle lausunnon, jossa esitin ajatuksen, joka on vieläkin toistamisen arvoinen.

Totesin tuolloin näin: "Pyrin siihen, että jokainen maa voittaisi neuvotteluissa. (..) Neuvoston puheenjohtajana aion kuunnella tarkasti kaikkia ja varmistaa, että päätöksemme ovat kaikkien kannalta tuloksellisia."

Sanoin myös: "Puheenjohtajan tulevasta profiilista on käyty paljon keskustelua, mutta profiileja voi olla vain yksi: puheenjohtajan tehtävä on ylläpitää vuoropuhelua, yhtenäisyyttä ja toimintaa."

Luottamuksen rakentaminen on oman käsitykseni mukaan kenties tärkein Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä. 

Herman Van Rompuy

Luottamuksen rakentaminen johtajien, toimielinten ja maiden kesken: se on poliittisen päätöksenteon perusta.

Erityisesti kun päätökset ovat vaikeita ja kun ne on tehtävä yksimielisesti, kuten Eurooppa-neuvostossa yleensä. 

Miten luottamusta rakennetaan? Tapaamalla ja kuuntelemalla ihmisiä ja ottamalla heidän mielipiteensä huomioon.

Olen esimerkiksi halunnut toimikaudellani vierailla kaikkien Eurooppa-neuvoston jäsenten luona heidän omassa pääkaupungissaan periaatteessa kerran vuodessa. Presidenttien ja pääministerien kanssa keskusteleminen heidän omassa työympäristössään antaa paljon paremman kuvan heidän todellisista kiinnostuksen kohteistaan.

(…) Kaikki tällaiset luottamusta rakentavat toimet ovat tuottaneet tulosta tarpeen tullen, kriisin aikoina."

Nämä pohdinnat on poimittu seuraavasta puheesta:

Eurooppa-neuvoston jäsenille pitämässään läksiäispuheessa Herman Van Rompuy totesi myös:

Yhdessä olemme osoittaneet todeksi, että 28 maan unioni voi olla toimiva.

Herman Van Rompuy

"(…) Olen pyrkinyt toimimaan Euroopan edun nimissä, eikä se ole vain abstrakti asia. Se on enemmän kuin 28 kansallisen edun summa, mutta myös tuo summa. 

Meidän päätöksemme perustuvat aina kaikkien 28 osallistujan sopimukseen. Aina se ei tapahdu kerralla, ja joskus tarvitaan hieman kiskomista ja tuuppimista." 

Herman Van Rompuy eri medioissa:

Lisää Herman Van Rompuysta 

Herman Van Rompuy oli Belgian pääministeri, kun hänet valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa. Aiemmin Belgian keskuspankin ekonomistina toiminut Van Rompuy aloitti poliittisen uransa vuonna 1973 puolueensa nuorisojärjestön kansallisena varapuheenjohtajana. 

Herman Van Rompuylla on filosofian kandidaatin tutkinto ja soveltavan taloustieteen maisterin tutkinto K.U.Leuvenin yliopistosta.