Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana on toiminut 1. joulukuuta 2014 alkaen Donald Tusk. Eurooppa-neuvosto on toimielin, joka päättää EU:n politiikan suunnasta ja prioriteeteista. Puheenjohtaja vastaa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja johtaa niissä puhetta. Lisäksi hän huolehtii omalla tasollaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkoisesta edustuksesta.

29. toukokuuta 2015: 23. EU–Japani-huippukokous Tokiossa

 Donald Tusk edustaa EU:ta 23. EU–Japani-huippukokouksessa. Keskustelujen pääaiheina ovat 

  • EU:n ja Japanin poliittiset ja taloudelliset suhteet, erityisesti strategista kumppanuussopimusta ja vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut
  • ulkopolitiikka, erityisesti EU:n ja Japanin naapurustot (Ukraina ja Kaakkois-Aasia)
  • globaalit haasteet, kuten kansainväliset ilmastoneuvottelut ja yhteistyö terrorismintorjunnassa

21.–22. toukokuuta 2015: neljäs itäisen kumppanuuden huippukokous Riiassa

Donald Tusk oli puheenjohtajana neljännessä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa Riiassa. Hän tapasi yhdessä muiden EU-päämiesten kanssa Itä-Euroopan kumppanimaiden edustajia. Tarkoituksena oli vahvistaa EU:n sitoutuminen kyseiseen politiikkaan.

Huippukokouksessa EU halusi myös osoittaa, että sen vakaana tavoitteena ovat tiiviit ja yksilölliset suhteet itsenäisiin ja suvereeneihin kumppanuusmaihin.

Keskusteluissa käsiteltiin monenvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on

  • instituutioiden ja hyvän hallintotavan vahvistaminen sekä kumppanuusmaiden tukeminen mukautumisessa ulkoisiin haasteisiin
  • markkinamahdollisuuksien luominen ja huomion kiinnittäminen erityisesti digitaalitalouteen
  • energiavarmuus ja energian siirtoverkkojen kehittäminen
  • liikkuvuuden ja ihmisten välisten yhteyksien lisääminen

Keskeisenä kohtana huippukokouksen asialistalla oli myös konfliktien ratkaiseminen alueella.