Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Valokeilassa

Selvitys Euroopan parlamentille 18. tammikuuta 2017

Puheenjohtaja Donald Tusk kertoi Euroopan parlamentille joulukuun Eurooppa-neuvoston tärkeimmistä tuloksista. Aluksi hän onnitteli Antonio Tajania tämän valinnasta Euroopan parlamentin puhemieheksi ja ilmaisi luottavansa siihen, että yhdessä parlamentin kanssa pystyttäisiin kohtaamaan vuoden 2017 haasteet.

"Viime vuonna edistyimme muuttoliikettä, turvallisuutta ja taloutta koskevissa kysymyksissä, vaikka kohtasimme ennennäkemättömiä vaikeuksia", hän sanoi.

Muuttoliikkeen osalta Eurooppa-neuvosto tarkasteli EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa ja arvioi valittujen Afrikan maiden kanssa allekirjoitettujen sopimusten edistymistä.

"Viime vuonna Italiaan saapui laittomasti satakahdeksankymmentätuhatta henkilöä. Tilanne ei voi jatkua tällaisena," Tusk sanoi. "Siksi Libya ja lähestymistapamme keskisen Välimeren reittiin ovat pääaiheena seuraavassa epävirallisessa huippukokouksessamme Maltalla", hän lisäsi.

Ukrainan osalta Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU-johtajien oikeudellisesti sitovan päätöksen, joka helpottaa assosiaatiosopimuksen ratifiointia Alankomaissa. Koska Venäjä ei ole vielä pannut täytäntöön Minskin sopimuksia, liittokansleri Merkel ja presidentti Hollande suosittelivat pakotteiden jatkamista. Niiden voimassaoloa jatkettiin vielä puolella vuodella.

Eurooppa-neuvosto käsitteli myös turvallisuuskysymyksiä, muun muassa EU:n ja Naton yhteistyön tehostamista. "Euroopan valtioiden tulee puuttua entistä aktiivisemmin kansalaisiimme kohdistuviin välittömiin turvallisuusuhkiin, ja sama koskee Euroopan unionia", Tusk sanoi.

Johtajat keskustelivat myös useista aloitteista, jotka tähtäävät siihen, että EU:n talous hyödyttäisi kaikkia. "Tilastot ovat kohentuneet, mutta tärkeintä olisi, että tavalliset ihmiset ja yritykset suhtautuisivat tulevaisuuteen luottavaisesti", hän sanoi. "Siksi Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloa jatketaan, kaupan suojatoimia nykyaikaistetaan ja nuorisotakuun rahoitusta jatketaan."

Lopuksi puheenjohtaja Tusk kertoi Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston yhteydessä pidetystä 27 EU-johtajan epävirallisesta kokouksesta. "Sovimme menettelytavoista ja vahvistimme periaatteemme, jotka ovat neljän vapauden jakamattomuus, oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino ja sääntö 'ei neuvotteluja ennen eroilmoitusta'", Tusk sanoi.

Lopuksi Tusk kiitti pääministeri Mayta tämän 17. tammikuuta pitämästä brexit-puheesta. "Puhe osoittaa, että 27 jäsenmaan yhteinen kanta sisämarkkinoiden jakamattomuudesta on vihdoin ymmärretty ja hyväksytty Lontoossa", hän kommentoi. "Panimme merkille pääministeri Mayn lämpimän ja harkitun viestin Euroopan yhdentymisestä. Se oli huomattavasti lähempänä Winston Churchillin kuin Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin sanomaa", hän lisäsi.

Vierailu Maltaan 11. tammikuuta 2017

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vieraili Maltassa ja osallistui Maltan puheenjohtajuuskauden avajaisiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Malta on EU:n neuvoston puheenjohtaja.

Avajaisissa pitämässään puheessa puheenjohtaja Tusk painotti, että Maltan puheenjohtajakausi osuu aivan erityiseen ajankohtaan, joka on täynnä uusia haasteita ja dramaattisia mullistuksia. "Näiden kuuden kuukauden aikana juhlimme Roomassa perustamissopimuksen 60-vuotista olemassaoloa, ja brexit-menettely käynnistetään virallisesti. Kevät on myös vaativa koetus koko EU:lle muuttoliikkeen vuoksi. Tämä koskee erityisesti keskisen Välimeren reittiä", Tusk totesi.

Hän painotti, että nämä tapahtumat edellyttävät pätevää johtamista, kokemusta ja tilanneherkkyyttä. Hän viittasi puheenvuorossaan myös Maltan kulttuuriperintöön ja historiaan.

"Olemme onnekkaita, että tämä vaikea tehtävä lankesi juuri Maltalle. Vain harvat ymmärtävät paremmin italialaisia, jotka isännöivät juhlallisuuksia Roomassa, ja vain harvat tuntevat paremmin britit, joiden kanssa aloitamme eroprosessin", totesi Tusk. "Vain harvat pystyvät myöskään ymmärtämään paremmin Välimeren muuttoliiketragedian syvintä olemusta", hän totesi.

Ennen avajaisia Donald Tuskilla oli kahdenkeskinen tapaaminen Maltan pääministerin Joseph Muscatin kanssa.

Malta hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta 30. kesäkuuta 2017 saakka, minkä jälkeen puheenjohtajana jatkaa Viro.

Donald Tusk on toiminut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana 1. joulukuuta 2014 alkaen. Eurooppa-neuvosto on toimielin, joka päättää EU:n politiikan suunnasta ja prioriteeteista. Puheenjohtaja vastaa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja johtaa niissä puhetta. Lisäksi hän huolehtii omalla tasollaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkoisesta edustuksesta.

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä