Puheenjohtajan rooli

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston nykyinen puheenjohtaja on Donald Tusk. Hän seurasi tehtävässä Herman Van Rompuyta 1. joulukuuta 2014.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan rooli on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 15 artiklassa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

 • toimii Eurooppa-neuvoston kokouksissa puheenjohtajana ja ohjaa sen työskentelyä
 • huolehtii Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja sen työskentelyn jatkuvuudesta yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa ja yleisten asioiden neuvoston työskentelyn pohjalta
 • edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa
 • antaa Euroopan parlamentille kertomuksen jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta

Lisäksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja huolehtii EU:n ulkoisesta edustuksesta

 • EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevissa asioissa yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa, joka tukee YUTP:n toteuttamista ja sen yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamista
 • kansainvälisissä huippukokouksissa, yleensä yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan kanssa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävän historia

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävästä tuli pysyvä ja kokoaikainen Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009.

Eurooppa-neuvosto oli aiemmin epävirallinen elin, minkä vuoksi myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema oli epävirallinen. Puheenjohtajan tehtävää hoiti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona kulloinkin toimineen jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämies.

Nimittäminen

Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa määräenemmistöllä. Puheenjohtajan toimikausi kestää 2,5 vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

Puheenjohtaja ei saa toimikautensa aikana hoitaa mitään kansallista tehtävää.

Henkilöstö 

Eurooppa-neuvostoa ja sen puheenjohtajaa avustaa EU:n neuvoston pääsihteeristö. 

Puheenjohtajalla on myös oma yksityinen toimistonsa, puheenjohtajan kabinetti. Puheenjohtajan toimisto sijaitsee EU:n neuvoston Justus Lipsius -rakennuksessa Brysselissä, Belgiassa.

Kansainväliset huippukokoukset

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja edustaa EU:ta kansainvälisissä huippukokouksissa, joita on 3 päätyyppiä

 1. Kahdenväliset huippukokoukset
  EU:n ja sen strategisten kumppaneiden kesken. Niitä pidetään säännöllisesti, yleensä kerran vuodessa, muun muassa Brasilian, Etelä-Afrikan, Japanin, Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Kokoukset pidetään joko Brysselissä tai toisena osapuolena olevassa maassa.
 2. Kansainvälisellä tasolla järjestettävät monenväliset huippukokoukset
  , muun muassa G7, G8 ja G20 sekä YK:n yleiskokous, joihin EU osallistuu joko jäsenenä tai kutsuttuna keskeisenä kansainvälisenä toimijana.
 3. EU:n tasolla järjestettävät monenväliset huippukokoukset
  , muun muassa itäinen kumppanuus, EU–Afrikka, EU–ASEM ja EU–CELAC.  Kun on EU:n vuoro vastata huippukokouksen järjestämisestä, isäntämaana on perinteisesti toiminut jäsenvaltio, joka hoitaa EU:n neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta. Vuodesta 2014 lähtien kokouksia isännöi myös EU:n neuvosto Brysselissä. Näissä kokouksissa ovat läsnä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja sekä muiden osallistuvien maiden valtion- tai hallitusten päämiehet.