Eurooppa-neuvoston rooli nimityspäätöksissä

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostolla on tärkeä rooli tietyissä EU-tason johtohenkilöiden nimitysmenettelyissä. Sen tehtävänä on erityisesti

  • valita Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
  • ehdottaa Euroopan komission puheenjohtajaa
  • nimittää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
  • nimittää komission jäsenet virallisesti yhtenä kokoonpanona
  • nimittää Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet ja EKP:n pääjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston nykyinen puheenjohtaja on Donald Tusk. Hän aloitti tehtävässään 1. joulukuuta 2014 Herman van Rompuyn seuraajana. 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valinta

Eurooppa-neuvosto valitsee itse puheenjohtajansa. Asiasta päätetään määräenemmistöllä. Puheenjohtaja hoitaa tehtävää 2,5 vuotta kestävän kauden, joka voidaan uusia kerran. 

Ehdotus Euroopan komission puheenjohtajaksi

Euroopan parlamentin vaalien jälkeen Eurooppa-neuvoston on asetettava ehdokas Euroopan komission puheenjohtajan tehtävään. Päättäessään ehdokkaastaan Eurooppa-neuvosto ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tuloksen.

Ehdokkaan on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä sen jäsenten enemmistöllä (vähintään 376 Euroopan parlamentin jäsentä). Jos Eurooppa-neuvoston ehdokas ei saa enemmistön hyväksyntää parlamentin äänestyksessä, Eurooppa-neuvoston on asetettava uusi ehdokas. Tämä on tehtävä kuukauden kuluttua äänestyksestä, jossa parlamentti on hylännyt ehdokkaan.

Sen jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyy uuden ehdokkaan samalla menettelyllä eli kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten äänten enemmistöllä.

Menettelystä on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklassa.

Korkean edustajan nimittäminen

Eurooppa-neuvosto nimittää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Ehdokkaan hyväksymisestä päätetään määräenemmistöllä.

Eurooppa-neuvosto voi myös päättää määräenemmistöllä korkean edustajan 5 vuoden toimikauden päättämisestä.  

Menettelystä on määrätty SEU 18 artiklassa.

Euroopan komission nimittäminen

Eurooppa-neuvosto nimittää virallisesti koko Euroopan komission. Parlamentti äänestää komissiosta – komission puheenjohtajasta, korkeasta edustajasta ja muista komission jäsenistä – yhtenä kokoonpanona. Tässä käytetään hyväksyntämenettelyä (annettujen äänten enemmistö).

Parlamentin annettua hyväksyntänsä Eurooppa-neuvosto nimittää virallisesti Euroopan komission. Eurooppa-neuvoston päätös tehdään määräenemmistöllä.

Menettelystä on määrätty SEU 17 artiklassa.

Euroopan keskuspankin nimitykset

Eurooppa-neuvosto nimittää Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan kaikki 6 jäsentä eli EKP:n johtokunnan puheenjohtajan (EKP:n pääjohtaja) ja varapuheenjohtajan sekä 4 muuta jäsentä.

Eurooppa-neuvosto tekee päätöksensä neuvoston suosituksesta. Lisäksi se kuulee Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa (siihen kuuluvat johtokunnan kaikki 6 jäsentä sekä euroalueen kaikkien 19 maan keskuspankkien pääjohtajat). Sen jälkeen Eurooppa-neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä.

Menettelystä on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 283 artiklassa.