Toimintapolitiikka

Henkilötietojen suoja

EU:n neuvosto ja sen pääsihteeristö noudattavat tiukasti henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Tietosuojavastaava huolehtii näiden sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta.

Avoimuus

EU:n toimielimet toimivat avoimuussääntöjen mukaisesti mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia. Neuvostossa kokoontuvat ministerit säätävät lakeja julkisesti, ja kansalaisilla on oikeus pyytää pääsyä neuvoston asiakirjoihin.

Ympäristöasioiden hallinta

Neuvoston pääsihteeristö pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia ja suojelemaan ympäristöä. Se on laatinut ympäristöasioiden hallintaohjelman, jota sovelletaan kaikkeen Brysselissä olevissa neuvoston rakennuksissa tapahtuvaan neuvoston pääsihteeristön toimintaan.

Visuaalinen identiteetti

"Neuvosto-perheen" visuaalinen identiteetti perustuu yhteiseen logoon. Logo kuvaa Euroopan unionin lippua ja Europa-rakennusta ja symboloi yhtenäisyyttä, jatkuvuutta ja moninaisuutta.

Monikielisyys

Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto työskentelevät kaikilla 24:llä EU:n virallisella kielellä. Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus kirjoittaa Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle millä tahansa näistä virallisista kielistä.

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaaminen

Neuvostolla on kattava turvallisuusjärjestelmä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi. Järjestelmää sovelletaan neuvostoon, sen pääsihteeristöön ja jäsenvaltioihin.