Avoin data

Pääsihteeristö

EU:n neuvosto osallistuu EU:n avoimen datan portaaliin seuraavilla kolmella aineistolla:

 • neuvoston julkisen asiakirjarekisterin metatiedot
 • asiakirjapyyntöjen tietokannan metatiedot
 • neuvoston äänestykset säädöksistä

EU:n avoimen datan portaali aloitti toimintansa joulukuussa 2012. Portaali tarjoaa keskitetyn pääsyn EU:n toimielinten ja muiden elinten kasvavaan datamäärään. Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde ilmoitetaan.

EU:n avoimen datan portaalilla pyritään edistämään datan innovatiivista käyttöä ja hyödyntämään datan taloudellinen potentiaali. Sen tarkoituksena on myös lisätä EU:n toimielinten ja muiden elinten avoimuutta ja tilivelvollisuutta.

Aineistot

Aineisto: neuvoston julkisen asiakirjarekisterin metatiedot

Lisenssi: Neuvoston pääsihteeristön oikeudellinen huomautus

Neuvoston julkinen asiakirjarekisteri perustettiin vuonna 1999. Rekisterissä on viitetiedot neuvoston kyseisen ajankohdan jälkeen julkaisemiin asiakirjoihin (poikkeuksina turvallisuusluokitellut asiakirjat). Julkiset asiakirjat ovat myös ladattavissa rekisteristä.

Rekisteriin lisätään vuosittain keskimäärin noin 25 000 asiakirjaa (alkuperäiskielellä). Neuvoston asiakirjoihin liittyvät tiedot ovat julkisia silloinkin, kun asiakirjan sisältö ei ole yleisesti saatavilla.

Aineistossa on seuraavat metatiedot neuvoston asiakirjoista:

 • julkaisutilanne
 • asiakirjaluokka
 • asiakirjan numero
 • tarkenne
 • otsikko
 • toimielinten välinen tunniste
 • aihealue
 • tekstin laatija
 • vastaanottaja(t)
 • julkaisupäivä
 • asiakirjaan liittyvä kokous
 • asiakirjan kielet

Aineiston tietoja saatetaan vielä muuttaa. Aineistoa päivitetään joka päivä.

Aineisto: neuvoston asiakirjapyyntöjen tietokannan metatiedot

Lisenssi: Neuvoston pääsihteeristön oikeudellinen huomautus

Neuvosto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen asiakirjoihin tutustumista koskevan asetuksen 1049/2001 täytäntöönpanosta. Vuosikertomuksessa on tilastotietoja neuvostolle osoitetuista pyynnöistä saada tutustua asiakirjoihin. Henkilötietoja lukuun ottamatta tiedot kyseisistä pyynnöistä ovat julkisia.

Aineistossa on seuraavat tiedot neuvostolle osoitetuista pyynnöistä saada tutustua asiakirjoihin:

1. Yleiset tiedot (anonyymistä) hakijasta

 • hakijan ammattiala
 • maantieteellinen sijainti

2. Yleiset tiedot pyynnöstä

 • pyynnön numero
 • pyynnön tyyppi (alkuperäinen pyyntö, uudistettu pyyntö)
 • pyynnön päivämäärä
 • vastauksen määräaika
 • vastauksen pidennetty määräaika
 • vastauksen päivämäärä
 • käytetty työmäärä
 • jatkotoimet
 • politiikan ala(t)

3. Tiedot pyydetyistä asiakirjoista

 • julkaisutilanne (julkinen vai ei)
 • vastauksen tyyppi
 • asiakirjaluokka
 • asiakirjan numero

Aineiston tietoja saatetaan vielä muuttaa. Aineistoa päivitetään joka päivä.

Aineisto: Neuvoston äänestykset säädöksistä

Lisenssi: Neuvoston pääsihteeristön oikeudellinen huomautus

Neuvoston äänestystulokset ovat julkisia, kun se hyväksyy säädöksen tavallisessa tai erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä. Neuvosto hyväksyy vuosittain keskimäärin 120 säädöstä.

Tietokanta sisältää säädöksen hyväksymisen yhteydessä neuvostossa annetut äänet, mutta myös muita tietoja säädöksestä, esimerkiksi:

 • hyväksymistapa (neuvoston istunnossa vai kirjallisella menettelyllä)
 • neuvoston istunto
 • neuvoston kokoonpano
 • hyväksymispäivä
 • toimintalohko
 • säädöksen tyyppi (asetus, direktiivi, päätös tai kanta)
 • säädöksen numero (jolla se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä)
 • asia (otsikko)
 • asiakirjan numero (jolla se on toimitettu neuvoston hyväksyttäväksi)
 • toimielinten välinen tunniste
 • lainsäätämisjärjestys (tavallinen vai erityinen lainsäätämisjärjestys)
 • neuvoston toimet (lainsäätämisjärjestyksen eri vaiheissa)
 • äänestyssääntö (määräenemmistö vai yksimielisyys)

Aineiston tietoja saatetaan vielä muuttaa. Aineistoa päivitetään joka päivä.

Vastuuvapauslauseke

Nämä aineistot on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön. Vain neuvoston istuntojen pöytäkirjat säädösten hyväksymisestä ja neuvoston vuosikertomus asetuksen 1049/2001 täytäntöönpanosta ovat todistusvoimaisia. Asiakirjat ovat saatavilla neuvoston julkisesta asiakirjarekisteristä.

Aineistojen tietoja saatetaan vielä muuttaa.

Neuvoston pääsihteeristön tavoitteena on pitää tiedot ajan tasalla. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.