Työskentely pääsihteeristössä

Vakinaiset työpaikat

Neuvoston pääsihteeristö täyttää avoimet työpaikat useimmiten palkkaamalla vakinaisia virkamiehiä joko muista EU:n toimielimistä tai avoimen kilpailun läpäisseiden hakijoiden varallaololuetteloiden perusteella.

Kilpailuja järjestää EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO). Ne ovat pääsykokeita, joissa hakijoiden taitoja mitataan erilaisten testien avulla ja joissa tulevat valituiksi vain kaikkein parhaat. Avoimissa kilpailuissa haetaan erilaisia profiileja, jotka saattavat edellyttää erityistaitoja ja -tutkintoja. Kilpailun läpäisseet hakijat merkitään varallaololuetteloon, jonka perusteella toimielimet palkkaavat henkilöstöä tarpeen mukaan.

Pääsihteeristö voi joskus järjestää kilpailuja omia tarpeitaan varten täyttääkseen paikkoja, joissa vaaditaan erityistä asiantuntemusta. Tällaiset avoimet paikat julkaistaan sekä tällä verkkosivustolla kohdassa "Avoimet työpaikat" että EPSOn verkkosivustolla.

Jos olet kiinnostunut työstä neuvostossa, seuraa EPSOn verkkosivustoa, jolla on tietoja tulevista kilpailuista ja niihin valmistautumisesta.

Muut kuin vakinaiset työpaikat

Sopimussuhteinen henkilöstö

Pääsihteeristössä työskentelee pieni joukko sopimussuhteisia toimihenkilöitä, jotka valitaan joko EPSOn CAST-tietokannasta tai muiden toimielinten varallaololuetteloista tai tietokannoista.

Etsiessään uusia sopimussuhteisia työntekijöitä pääsihteeristön rekrytointitoimisto ottaa yhteyttä hakijoihin, joiden profiilit vastaavat parhaiten kulloistakin työnkuvaa. Suosittelemmekin, että pidät CV:si ajan tasalla tietokannassa.

Väliaikainen henkilöstö

Pääsihteeristö järjestää silloin tällöin valintamenettelyjä väliaikaisen henkilöstön palkkaamiseksi. Tarkoituksena on useimmiten täyttää paikkoja, joissa vaaditaan erityistä asiantuntemusta ja joihin sopivia hakijoita ei ole juuri sillä hetkellä EPSOn varallaololuetteloissa. Kaikista väliaikaisen henkilöstön valintamenettelyistä ilmoitetaan tällä sivustolla kohdassa "Avoimet työpaikat" ja EPSOn verkkosivustolla.

Avoimet hakemukset

Pääsihteeristön rekrytointitoimisto hoitaa kaiken yhteydenpidon hakijoihin. Rekrytointi- ja valintasääntöjen vuoksi rekrytointitoimisto ei voi käsitellä avoimia hakemuksia, vaikka hakija olisikin läpäissyt kilpailun.

Pääsihteeristön tietosuojasääntöjen mukaan kaikki avoimet hakemukset hävitetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta. Avointen työhakemusten lähettäjät saavat automaattisen vastauksen, jossa kerrotaan yleisesti pääsihteeristön työhönotosta.

Ota yhteyttä pääsihteeristön rekrytointitoimistoon

Valitusmenettely

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua.

Jos katsot kärsineesi hallinnollisesta epäkohdasta, sinulla on oikeus tehdä asiasta kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle. Ennen kuin oikeusasiamies voi ottaa kanteluasi käsiteltäväkseen, sinun on ensin valitettava asiasta neuvostoon.

Vakinaiset virat Muut kuin vakinaiset virat
Vakinaisten virkojen valintamenettelystä ota yhteyttä käyttämällä tätä sähköpostiosoitetta. Muiden kuin vakinaisten virkojen valintamenettelyistä käytä tätä sähköpostisoitetta.