Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Harjoittelu pääsihteeristössä

Pääsihteeristö

Yhteydenotot

Kysy lisätietoja harjoittelutoimistosta:

Erilaiset harjoittelujaksot

1. Palkallinen harjoittelu

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa noin 100 palkallista harjoittelumahdollisuutta vuodessa EU:n kansalaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään ensimmäisen osan yliopisto-opinnoistaan ja saaneet tutkintotodistuksen.

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu 2 ajanjaksolle, ja harjoittelujakson pituus on 5 kuukautta:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

2. Pakollinen palkaton harjoittelu

Pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 20 palkatonta harjoittelumahdollisuutta. Ne on tarkoitettu kolmannen, neljännen tai viidennen vuoden yliopisto-opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu 2 ajanjaksolle, ja harjoittelujakson pituus on 1–5 kuukautta:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

3. Kansallisille virkamiehille tarkoitettu harjoittelu

Tämä harjoitteluohjelma on tarkoitettu EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ministeriöiden virkamiehille ja valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille sekä diplomaattikunnan edustajille.

Pääsihteeristössä harjoittelua suorittavat kansalliset virkamiehet ovat oman maansa hallinnon palveluksessa ja palkkalistoilla.

Kuka voi hakea?

Kansalaisuus

Pääsihteeristön harjoitteluun voivat hakea

  • EU:n kansalaiset
  • EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneiden ehdokasmaiden kansalaiset

Heidän on pitänyt valmistua äskettäin yliopistosta tai muusta korkeakoulusta.

Liittymisneuvotteluja parhaillaan käyvien maiden kansalaiset voivat osallistua vain kansallisille virkamiehille tarkoitettuun harjoitteluohjelmaan.

Kielet

Vaatimuksena on ranskan tai englannin perusteellinen taito, sillä ne ovat pääsihteeristön tärkeimmät työkielet.

Hakijoiden tausta

Useimmilla hakijoilla on oikeustieteen, valtiotieteen, kansainvälisten suhteiden, EU-opintojen tai taloustieteen tutkinto.

Pääsihteeristö ottaa harjoittelijoiksi myös henkilöitä, joilla on tutkinto joltakin muulta alalta, kuten:

kääntäminen, henkilöstöhallinto, viestintä, kasvatustiede, tietojenkäsittelytiede, graafinen suunnittelu, multimedia, maatalousteknologia, biotekniikka, terveys ja elintarviketurvallisuus, energianhallinta, ympäristö sekä ilmailu- ja avaruustekniikka.

Kuka ei voi hakea?

Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet yli 8 viikon harjoittelun (palkallisen tai palkattoman) jossain EU:n toimielimessä tai elimessä.