Harjoittelu neuvoston pääsihteeristössä

Pääsihteeristö

Yhteydenotot

Kysy lisätietoja harjoittelutoimistosta:

Erilaiset harjoittelujaksot

1. Palkallinen harjoittelu

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 100 palkallista harjoittelumahdollisuutta EU:n kansalaisille, jotka ovat hakemusten määräaikaan mennessä suorittaneet vähintään ensimmäisen osan yliopisto-opinnoistaan ja saaneet tutkintotodistuksen tai sitä vastaavan todistuksen.

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu 2 eri jaksolle, joiden kummankin pituus on 5 kuukautta:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta (ensimmäinen harjoittelujakso)
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta (toinen harjoittelujakso)

2. Pakollinen palkaton harjoittelu

Pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 20 palkatonta harjoittelumahdollisuutta. Ne on tarkoitettu kolmannen, neljännen tai viidennen vuoden yliopisto-opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu 2 eri jaksolle, joiden kummankin pituus on 1–5 kuukautta:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

3. Kansallisille virkamiehille tarkoitettu harjoittelu

Tämä harjoitteluohjelma on tarkoitettu EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ministeriöiden virkamiehille ja valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille sekä diplomaattikunnan edustajille.

Pääsihteeristössä harjoittelua suorittavat kansalliset virkamiehet ovat oman maansa hallinnon palveluksessa ja palkkalistoilla.

Kuka voi hakea?

Kansalaisuus

Pääsihteeristön harjoitteluun voivat hakea

  • EU:n kansalaiset
  • EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneiden ehdokasmaiden kansalaiset

Palkalliseen harjoitteluun hakijoiden on pitänyt valmistua äskettäin yliopistosta tai muusta korkeakoulusta, ja heillä on oltava tutkintotodistus tai sitä vastaava todistus.

Kielet

Koska ranskaa ja englantia käytetään laajalti neuvoston pääsihteeristön sisäisessä viestinnässä, hakijalta edellytetään hyvää ranskan tai englannin kielen taitoa ja kykyä kommunikoida toisella näistä kielistä.

Hakijoiden tausta

Useimmilla hakijoilla on oikeustieteen, valtiotieteen, kansainvälisten suhteiden, EU-opintojen tai taloustieteen tutkinto.

Pääsihteeristö ottaa harjoittelijoiksi myös henkilöitä, joilla on tutkinto joltakin muulta alalta, kuten:

kääntäminen, henkilöstöhallinto, viestintä, kasvatustiede, tietojenkäsittelytiede, graafinen suunnittelu, multimedia, maatalousteknologia, biotekniikka, terveys ja elintarviketurvallisuus, energianhallinta, ympäristö sekä ilmailu- ja avaruustekniikka.

Kuka ei voi hakea?

Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet yli 8 viikon harjoittelun (palkallisen tai palkattoman) jossain EU:n toimielimessä tai elimessä.

Valitusmenettely

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua.

Jos katsot kärsineesi hallinnollisesta epäkohdasta, sinulla on oikeus tehdä asiasta kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle. Ennen kuin oikeusasiamies voi ottaa kanteluasi käsiteltäväkseen, sinun on ensin valitettava asiasta harjoittelutoimistolle.

Voit ottaa yhteyttä neuvostoon sähköpostilla.