Historia

Filmi: "Keskustelukerhosta keskeiseksi päätöksentekijäksi"

Tässä dokumenttifilmissä kerrotaan Eurooppa-neuvoston vaiheista sen perustamisesta tähän päivään saakka. Siinä esitellään viime vuosikymmenten tärkeitä merkkipaaluja, jotka ovat muovanneet EU-johtajien päätöksentekoa.
Tarinan kertojina on henkilöitä, jotka ovat olleet todistamassa Eurooppa-neuvoston muuttumista nykyiseksi keskeiseksi päättäjäksi.

Lue lisää Eurooppa-neuvoston, EU:n neuvoston, euroryhmän ja eurohuippukokouksen roolia muovanneista tapahtumista ja sopimuksista.

1951

Pariisin sopimus

Pariisin sopimuksella perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), jonka avulla luotiin yhteiset markkinat hiilelle ja teräkselle. Näin lievitettiin Euroopan maiden välillä toisen maailmansodan jälkeen vallinnutta epäluottamusta ja jännitteitä. EHTY-sopimus, jonka voimassaolo päättyi vuonna 2002, oli ensimmäinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksista.

1958

1. tammikuuta

Rooman sopimukset

Rooman sopimuksilla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). ETYn neuvoston ensimmäinen istunto pidettiin 25. tammikuuta 1958, ja sen puheenjohtajana toimi Belgian ulkoministeri Victor Larock.

1973

1. tammikuuta

Ensimmäinen laajentuminen

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät Euroopan yhteisöihin, ja jäsenvaltioiden määrä kasvoi yhdeksään.

1974

Joulukuu

Eurooppa-neuvoston perustaminen

Kööpenhaminan huippukokouksessa joulukuussa 1973 päätettiin järjestää huippukokouksia aina tarvittaessa. Tämän jälkeen Ranskan presidentin Valéry Giscard d'Estaingin järjestämässä Pariisin huippukokouksessa joulukuussa 1974 perustettiin Eurooppa-neuvosto. Tarkoituksena oli perustaa valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallinen keskustelufoorumi.

1975

11. maaliskuuta

Eurooppa-neuvoston ensimmäinen kokous

Eurooppa-neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Dublinissa maaliskuussa 1975.

1981

1. tammikuuta

Kreikka liittyy EU:hun

EU:n jäsenmäärä kasvoi kymmeneen, kun Kreikka liittyi unioniin.

1985

14. kesäkuuta

Schengenin sopimus

Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksa ja allekirjoittivat Schengenissä, Luxemburgissa, Schengenin sopimuksen, jolla poistettiin rajatarkastukset.

Schengenin sopimus mahdollisti vähitellen matkustamisen ilman sisärajoilla tehtäviä passintarkastuksia. Schengenin sopimuksen täytäntöönpano alkoi myöhemmin, vuonna 1995.

2.–3. joulukuuta

Luxemburgin Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen, joka mahdollisti Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksymisen.

1986

1. tammikuuta

Espanjasta ja Portugalista tulee EU-jäseniä

Espanja ja Portugali liittyivät EU:hun. Tämän jälkeen Euroopan yhteisöissä oli 12 jäsentä.

1987

1. heinäkuuta

Euroopan yhtenäisasiakirja

Euroopan yhtenäisasiakirjalla perustettiin sisämarkkinat, joilla vallitsee tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Samalla käynnistettiin ulkopoliittinen yhteistyö ja laajennettiin määräenemmistösäännön käyttöä neuvoston päätöksenteossa.

Euroopan yhtenäisasiakirja toimi myös oikeusperustana Eurooppa-neuvostolle virallistamalla valtion- ja hallitusten päämiesten kokoukset.

1992

11. joulukuuta

Julkiset istunnot

Vuoden 1992 Edinburghin Eurooppa-neuvosto päätti ottaa käyttöön julkiset keskustelut. Käytäntöä on sittemmin laajennettu merkittävästi, viimeksi Lissabonin sopimuksella.

Neuvoston julkisia keskusteluja ja käsittelyjä voi nykyään seurata sen verkkosivustolta.

1993

1. marraskuuta

Maastrichtin sopimus

Maastrichtin sopimuksen voimaantulon myötä syntyi Euroopan unioni, jonka perustana oli laajennettu 'yhteisöpilari'. Sopimuksella luotiin talous- ja rahaliitto sekä kaksi uutta pilaria: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ja yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (OSA).

Eurooppa-neuvosto sai Maastrichtin sopimuksessa virallisen aseman: sen tehtävänä on antaa EU:lle tämän kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä kehittämisen yleiset poliittiset suuntaviivat. 

Maastrichtin sopimuksella aloitettiin myös siirtyminen euron käyttöön ja käynnistettiin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP). 

1995

1. tammikuuta

EU:n neljäs laajentuminen

Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:hun. Unionin 15 jäsenvaltiota käsittivät nyt lähes koko läntisen Euroopan.

1996

Eurooppa-neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa 

Vuodesta 1996 alkaen Eurooppa-neuvosto on kokoontunut vähintään neljä kertaa vuodessa. Ennen tätä kokouksia oli vain kahdesti vuodessa.

1997

13. joulukuuta

Euroryhmän perustaminen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi euroryhmän perustamisen. Euroryhmä on epävirallinen elin, jossa kokoontuvat niiden maiden valtiovarainministerit, joiden rahayksikkö on euro. Ensimmäinen euroryhmän kokous pidettiin 4. kesäkuuta 1998 Senningenin linnassa Luxemburgissa.

1999

1. toukokuuta

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimuksella perustettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ja Schengenin sopimus sisällytettiin osaksi EU:n oikeutta. Sopimuksella muutettiin neuvoston pääsihteerin asemaa: hänestä tuli myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

2002

1. tammikuuta

Euro lasketaan liikkeeseen

Eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeeseen 1. tammikuuta 2002, ja euro korvasi kansalliset valuutat.

2003

1. helmikuuta

Nizzan sopimus

Nizzan sopimuksella uudistettiin EU:n toimielimiä EU:n valmistautuessa laajentumaan 27-jäseniseksi. Neuvostoa uudistettiin, jotta voitiin laajentaa määräenemmistöpäätösten käyttöä ja ottaa käyttöön jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön periaate.

Lokakuu

Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä 

Lokakuusta 2003 alkaen kaikki Eurooppa-neuvoston viralliset kokoukset on pidetty Brysselissä.

Nizzan sopimuksen julistuksessa nro 22 todetaan, että kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä sen jälkeen, kun EU:ssa on 18 jäsentä.

2004

1. toukokuuta

EU:n mittavin laajentuminen

EU:hun liittyi samaan aikaan kymmenen uutta jäsenvaltiota: Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Tämä on EU:n suurin yksittäinen laajentuminen asukkaiden ja maiden määrällä mitattuna.

Tämän jälkeen EU:ssa oli 25 jäsenvaltiota.

2007

1. tammikuuta

Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun

Bulgariasta ja Romaniasta tuli EU-jäseniä. EU:ssa oli nyt 27 jäsenvaltiota.

2009

19. marraskuuta

Herman Van Rompuy valitaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi

Brysselissä pidettiin 19. marraskuuta 2009 epävirallinen kokous, jossa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet päättivät yksimielisesti nimittää Herman Van Rompuyn Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi.

1. joulukuuta

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus tuli voimaan. Sopimuksella uudistettiin EU:n rakennetta ja toimintaa.

Määräenemmistöpäätösten käyttöä laajennettiin neuvostossa.

Eurooppa-neuvostosta tuli täysivaltainen toimielin, jolla on oma puheenjohtaja. Eurooppa-neuvosto oli aiemmin epävirallinen elin, minkä vuoksi myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema oli epävirallinen. Puheenjohtajan tehtävää hoiti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona kulloinkin toimineen jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämies. 

10.–11. joulukuuta

Fredrik Reinfeldtin johtama Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto kokoontui viimeistä kertaa neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion presidentin tai pääministerin johdolla.

Joulukuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimi Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt.

2012

1.–2. maaliskuuta

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta

Eurooppa-neuvoston 1.–2. maaliskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa 25 EU-johtajaa allekirjoitti sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimuksen).  

Sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, ja se virallisti eurohuippukokouksen. Eurohuippukokouksen järjestämisestä ja sen puheenjohtajan tehtävistä määrätään sopimuksen 12 artiklassa.

1. maaliskuuta

Herman Van Rompuyn uudelleenvalinta

Herman Van Rompuy valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi toiseksi kaudeksi, joka alkoi 1. kesäkuuta 2012 ja päättyi 30. marraskuuta 2014.

10. joulukuuta

EU saa Nobelin rauhanpalkinnon

EU sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.

Myöntäessään Nobelin rauhanpalkinnon EU:lle Norjan Nobel-komitean perusteena oli, että EU on ollut vakauttava tekijä, joka on auttanut Eurooppaa muuttumaan sodan maanosasta rauhan maanosaksi.

2013

1. heinäkuuta

Kroatia liittyy Euroopan unioniin

Kroatia oli Slovenian jälkeen toinen entisen Jugoslavian maa, joka liittyi EU:hun. 

Tämän jälkeen EU:ssa on 28 jäsenvaltiota.

2014

1. joulukuuta

Donald Tusk Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi

Donald Tusk aloitti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana Herman Van Rompuyn tilalla. Hänen toimikautensa alkoi 1. joulukuuta 2014 ja päättyy 31. toukokuuta 2017.