Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
Rajaa

Filmi: "Keskustelukerhosta keskeiseksi päätöksentekijäksi"

Tässä dokumenttifilmissä kerrotaan Eurooppa-neuvoston vaiheista sen perustamisesta tähän päivään saakka. Siinä esitellään viime vuosikymmenten tärkeitä merkkipaaluja, jotka ovat muovanneet EU-johtajien päätöksentekoa.
Tarinan kertojina on henkilöitä, jotka ovat olleet todistamassa Eurooppa-neuvoston muuttumista nykyiseksi keskeiseksi päättäjäksi.

Lue lisää Eurooppa-neuvoston, EU:n neuvoston, euroryhmän ja eurohuippukokouksen roolia muovanneista tapahtumista ja sopimuksista.

1951

22. heinäkuuta

Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen 23.7.1952
Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen 23.7.1952

Pariisin sopimus

Pariisin sopimuksella perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), jonka avulla luotiin yhteiset markkinat hiilelle ja teräkselle. Näin lievitettiin Euroopan maiden välillä toisen maailmansodan jälkeen vallinnutta epäluottamusta ja jännitteitä. EHTY-sopimus, jonka voimassaolo päättyi vuonna 2002, oli ensimmäinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksista.

1952

8. syyskuuta

EHTYn erityisen ministerineuvoston ensimmäinen istunto

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erityisen ministerineuvoston ensimmäinen istunto pidettiin Luxemburgissa. Ministerineuvostosta tuli sittemmin Euroopan unionin neuvosto.

1958

1. tammikuuta

Rooman sopimukset

Rooman sopimuksilla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). ETYn neuvoston ensimmäinen istunto pidettiin 25. tammikuuta 1958, ja sen puheenjohtajana toimi Belgian ulkoministeri Victor Larock.

1965

2. heinäkuuta

Ranska ei osallistu neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi
Ranska ei osallistu neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi

Tyhjän tuolin kriisi

Vuonna 1965 Ranska ilmoitti, ettei se aio osallistua neuvoston istuntoihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta syntyneen erimielisyyden vuoksi. Kriisi saatiin sittemmin ratkaistua vuoden 1966 Luxemburgin kompromissilla, jonka mukaan päätöksiin vaaditaan yksimielisyys, kun kyseessä ovat tärkeät edut.

1967

9. huhtikuuta

Sulautumissopimukset

Näillä kahdella sopimuksella (1967 ja 1971) kolme yhteisöä (EHTY, Euratom ja ETY) saivat yhteisen neuvoston, yhteisen komission ja yhteisen budjetin. Coreperistä tuli virallisesti neuvoston valmisteluelin.

1973

1. tammikuuta

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittavat sopimuksen liittymisestä EU:hun
Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittavat sopimuksen liittymisestä EU:hun

Ensimmäinen laajentuminen

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät Euroopan yhteisöihin, ja jäsenvaltioiden määrä kasvoi yhdeksään.

1974

9. joulukuuta

Eurooppa-neuvoston perustaminen

Kööpenhaminan huippukokouksessa joulukuussa 1973 päätettiin järjestää huippukokouksia aina tarvittaessa. Tämän jälkeen Ranskan presidentin Valéry Giscard d'Estaingin järjestämässä Pariisin huippukokouksessa joulukuussa 1974 perustettiin Eurooppa-neuvosto. Tarkoituksena oli perustaa valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallinen keskustelufoorumi.

1975

11. maaliskuuta

Ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous Dublinissa 11.3.1975
Ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous Dublinissa 11.3.1975

Eurooppa-neuvoston ensimmäinen kokous

Eurooppa-neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Dublinissa maaliskuussa 1975.

1981

1. tammikuuta

Kreikka liittyy EU:hun

EU:n jäsenmäärä kasvoi kymmeneen, kun Kreikka liittyi unioniin.

1985

14. kesäkuuta

Schengenin sopimus

Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksa ja allekirjoittivat Schengenissä, Luxemburgissa, Schengenin sopimuksen, jolla poistettiin rajatarkastukset.

Schengenin sopimus mahdollisti vähitellen matkustamisen ilman sisärajoilla tehtäviä passintarkastuksia. Schengenin sopimuksen täytäntöönpano alkoi myöhemmin, vuonna 1995.

2. joulukuuta

Luxemburgin Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen, joka mahdollisti Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksymisen.

1986

1. tammikuuta

Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun 1.1.1986
Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun 1.1.1986

Espanjasta ja Portugalista tulee EU-jäseniä

Espanja ja Portugali liittyivät EU:hun. Tämän jälkeen Euroopan yhteisöissä oli 12 jäsentä.

1987

1. heinäkuuta

Euroopan yhtenäisasiakirja

Euroopan yhtenäisasiakirjalla perustettiin sisämarkkinat, joilla vallitsee tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Samalla käynnistettiin ulkopoliittinen yhteistyö ja laajennettiin määräenemmistösäännön käyttöä neuvoston päätöksenteossa.

Euroopan yhtenäisasiakirja toimi myös oikeusperustana Eurooppa-neuvostolle virallistamalla valtion- ja hallitusten päämiesten kokoukset.

1992

11. joulukuuta

Julkiset istunnot

Vuoden 1992 Edinburghin Eurooppa-neuvosto päätti ottaa käyttöön julkiset keskustelut. Käytäntöä on sittemmin laajennettu merkittävästi, viimeksi Lissabonin sopimuksella.

Neuvoston julkisia keskusteluja ja käsittelyjä voi nykyään seurata sen verkkosivustolta.

1993

1. marraskuuta

Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaminen
Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaminen

Maastrichtin sopimus

Maastrichtin sopimuksen voimaantulon myötä syntyi Euroopan unioni, jonka perustana oli laajennettu 'yhteisöpilari'. Sopimuksella luotiin talous- ja rahaliitto sekä kaksi uutta pilaria: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ja yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (OSA).

Eurooppa-neuvosto sai Maastrichtin sopimuksessa virallisen aseman: sen tehtävänä on antaa EU:lle tämän kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä kehittämisen yleiset poliittiset suuntaviivat. 

Maastrichtin sopimuksella aloitettiin myös siirtyminen euron käyttöön ja käynnistettiin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP). 

1995

1. tammikuuta

EU:n neljäs laajentuminen

Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:hun. Unionin 15 jäsenvaltiota käsittivät nyt lähes koko läntisen Euroopan.

1996

1. tammikuuta

Eurooppa-neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa 

Vuodesta 1996 alkaen Eurooppa-neuvosto on kokoontunut vähintään neljä kertaa vuodessa. Ennen tätä kokouksia oli vain kahdesti vuodessa.

1997

13. joulukuuta

Euroryhmän perustaminen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi euroryhmän perustamisen. Euroryhmä on epävirallinen elin, jossa kokoontuvat niiden maiden valtiovarainministerit, joiden rahayksikkö on euro. Ensimmäinen euroryhmän kokous pidettiin 4. kesäkuuta 1998 Senningenin linnassa Luxemburgissa.

1999

1. tammikuuta

Euro käyttöön virtuaalivaluuttana

Euroa alettiin käyttää 11 jäsenvaltiossa: Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa.

1. toukokuuta

Amsterdamin sopimus
Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimuksella perustettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ja Schengenin sopimus sisällytettiin osaksi EU:n oikeutta. Sopimuksella muutettiin neuvoston pääsihteerin asemaa: hänestä tuli myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

2001

1. tammikuuta

Kreikka liittyy euroalueeseen

Kreikka oli 12. euroalueeseen liittynyt EU:n jäsenvaltio.

2002

1. tammikuuta

Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen
Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen

Euro lasketaan liikkeeseen

Eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeeseen 1. tammikuuta 2002, ja euro korvasi kansalliset valuutat.

2003

1. helmikuuta

Nizzan sopimus

Nizzan sopimuksella uudistettiin EU:n toimielimiä EU:n valmistautuessa laajentumaan 27-jäseniseksi. Neuvostoa uudistettiin, jotta voitiin laajentaa määräenemmistöpäätösten käyttöä ja ottaa käyttöön jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön periaate.

1. lokakuuta

Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Justus Lipsius -rakennuksessa Brysselissä
Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Justus Lipsius -rakennuksessa Brysselissä

Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä 

Lokakuusta 2003 alkaen kaikki Eurooppa-neuvoston viralliset kokoukset on pidetty Brysselissä.

Nizzan sopimuksen julistuksessa nro 22 todetaan, että kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä sen jälkeen, kun EU:ssa on 18 jäsentä.

2004

1. toukokuuta

EU:n mittavin laajentuminen

EU:hun liittyi samaan aikaan kymmenen uutta jäsenvaltiota: Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Tämä on EU:n suurin yksittäinen laajentuminen asukkaiden ja maiden määrällä mitattuna.

Tämän jälkeen EU:ssa oli 25 jäsenvaltiota.

10. syyskuuta

Jean Claude Juncker, euroryhmän ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja
Jean Claude Juncker, euroryhmän ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja

Euroryhmän ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja

Euroryhmä päätti nimittää pysyvän puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi.

Scheveningenissä pidetyssä Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa Jean-Claude Juncker valittiin euroryhmän ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa alkoi 1. tammikuuta 2005 ja päättyi 31. joulukuuta 2006.

2006

1. syyskuuta

Jean-Claude Juncker uudelleen euroryhmän puheenjohtajaksi

Juncker valittiin euroryhmän puheenjohtajaksi toiseksi kaudeksi.

2007

1. tammikuuta

EU:n jäsenmäärä kasvaa 27:ään Bulgarian ja Romanian liityttyä EU:hun
EU:n jäsenmäärä kasvaa 27:ään Bulgarian ja Romanian liityttyä EU:hun

Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun

Bulgariasta ja Romaniasta tuli EU-jäseniä. EU:ssa oli nyt 27 jäsenvaltiota.

Slovenia liittyy euroalueeseen

Sloveniasta tuli EU:n 13. jäsenvaltio, joka otti euron käyttöön.

2008

1. tammikuuta

Kypros ja Malta liittyvät euroalueeseen

Euroalueeseen kuului tämän jälkeen 15 maata.

12. lokakuuta

Eurohuippukokous saa alkunsa 

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy ehdotti, että euroalueen maiden valtion- tai hallitusten päämiehet kokoontuisivat säännöllisesti. Ensimmäinen kokous pidettiin 12. lokakuuta 2008. Sen jälkeen pidettiin huippukokoukset Brysselissä toukokuussa 2010, maaliskuussa 2011, heinäkuussa 2011 ja lokakuussa 2011.

Eurohuippukokoukset auttavat koordinoimaan euroalueen talouspolitiikkaa, ja niihin osallistuvat myös eurohuippukokouksen puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. 

2009

1. tammikuuta

Slovakia liittyy euroalueeseen

Slovakiasta tuli euroalueen 16. jäsen.

19. marraskuuta

Herman Van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 2009–2014
Herman Van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 2009–2014

Herman Van Rompuy valitaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi

Brysselissä pidettiin 19. marraskuuta 2009 epävirallinen kokous, jossa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet päättivät yksimielisesti nimittää Herman Van Rompuyn Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi.

1. joulukuuta

Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen
Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus tuli voimaan. Sopimuksella uudistettiin EU:n rakennetta ja toimintaa.

Määräenemmistöpäätösten käyttöä laajennettiin neuvostossa.

Eurooppa-neuvostosta tuli täysivaltainen toimielin, jolla on oma puheenjohtaja. Eurooppa-neuvosto oli aiemmin epävirallinen elin, minkä vuoksi myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema oli epävirallinen. Puheenjohtajan tehtävää hoiti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona kulloinkin toimineen jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämies. 

Lissabonin sopimuksen pöytäkirja nro 14

Lissabonin sopimuksen pöytäkirja nro 14 euroryhmän roolista tuli voimaan 1. joulukuuta 2009. Sen mukaan euromaiden ministerit kokoontuvat epävirallisesti keskustelemaan yhteiseen rahaan liittyvistä kysymyksistä ja valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi.

Lissabonin sopimuksen myötä myös EU:n neuvoston sääntöjä muutettiin siten, että talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) äänestäessä asioista, jotka koskevat vain euroaluetta, vain euroryhmän jäsenet saavat äänestää.

10. joulukuuta

Fredrik Reinfeldtin johtama Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto kokoontui viimeistä kertaa neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion presidentin tai pääministerin johdolla.

Joulukuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimi Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt.

2011

1. tammikuuta

Viro liittyy euroalueeseen

Virosta tuli euroalueen 17. jäsen.

2012

1. tammikuuta

Thomas Wieser, euroryhmän työryhmän puheenjohtaja
Thomas Wieser, euroryhmän työryhmän puheenjohtaja

Euroryhmän työryhmän puheenjohtajan valinta

Tammikuusta 2012 lähtien euroryhmän työryhmän puheenjohtajan tehtävää on hoitanut Thomas Wieser, joka on myös talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja.

Euroryhmän työryhmä on valmisteluelin, jossa kokoontuvat euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden talous- ja rahoituskomitean edustajat yhdessä Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin edustajien kanssa.   

1. maaliskuuta

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta

Eurooppa-neuvoston 1.–2. maaliskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa 25 EU-johtajaa allekirjoitti sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimuksen).  

Sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, ja se virallisti eurohuippukokouksen. Eurohuippukokouksen järjestämisestä ja sen puheenjohtajan tehtävistä määrätään sopimuksen 12 artiklassa.

Herman Van Rompuyn lausunto hänen tultuaan valituksi uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi

Herman Van Rompuyn uudelleenvalinta

Herman Van Rompuy valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi toiseksi kaudeksi, joka alkoi 1. kesäkuuta 2012 ja päättyi 30. marraskuuta 2014.

10. joulukuuta

EU:lle myönnetään Nobelin rauhanpalkinto 2012 
EU:lle myönnetään Nobelin rauhanpalkinto 2012 

EU saa Nobelin rauhanpalkinnon

EU sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.

Myöntäessään Nobelin rauhanpalkinnon EU:lle Norjan Nobel-komitean perusteena oli, että EU on ollut vakauttava tekijä, joka on auttanut Eurooppaa muuttumaan sodan maanosasta rauhan maanosaksi.

2013

21. tammikuuta

Jeroen Dijsselbloem
Jeroen Dijsselbloem

Euroryhmän puheenjohtajan valinta

Alankomaiden valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem valittiin euroryhmän puheenjohtajaksi. Hänestä tuli toinen pysyvä puheenjohtaja euroryhmän historiassa.

14. maaliskuuta

Eurohuippukokouksen työjärjestys

Ensimmäinen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen (vakaussopimuksen) voimaantulon jälkeinen eurohuippukokous pidettiin 14. maaliskuuta 2013. Tässä kokouksessa hyväksyttiin eurohuippukokousten työskentelyn järjestämistä koskevat säännöt.

1. heinäkuuta

Kroatia liittyy Euroopan unioniin

Kroatia oli Slovenian jälkeen toinen entisen Jugoslavian maa, joka liittyi EU:hun. 

Tämän jälkeen EU:ssa on 28 jäsenvaltiota.

2014

1. tammikuuta

Latvia liittyy euroalueeseen

Latviasta tuli euroalueen 18. jäsen.

1. joulukuuta

Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Donald Tusk Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi

Donald Tusk aloitti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana Herman Van Rompuyn tilalla. Hänen toimikautensa alkoi 1. joulukuuta 2014 ja päättyy 31. toukokuuta 2017.

2015

1. tammikuuta

Lähes 337,5 miljoonaa EU-kansalaista käyttää euroa
Lähes 337,5 miljoonaa EU-kansalaista käyttää euroa

Liettua liittyy euroalueeseen

Euroalueeseen kuuluu nyt 19 jäsentä: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro.

22. kesäkuuta

Eurohuippukokous Kreikasta 22.6.2015, pääkohdat

Ylimääräinen huippukokous Kreikasta

EU-johtajat kokoontuivat keskustelemaan Kreikasta 22. kesäkuuta 2015. Eurohuippukokouksen puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan Kreikan hallituksen esittämät viimeisimmät ehdotukset olivat myönteinen edistysaskel mutta EU:n toimielinten oli vielä arvioitava niitä.

12. heinäkuuta

Euroalueen johtajat sopuun Kreikka-kysymyksestä

Johtajat olivat valmiita aloittamaan neuvottelut Kreikan EVM-rahoitustukiohjelmasta, mutta sitä ennen Kreikan ja muiden jäsenvaltioiden parlamenttien oli vielä hyväksyttävä sopimus. Kansallisten menettelyjen jälkeen euroryhmän oli määrä jatkaa neuvotteluja.

13. heinäkuuta

Euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem uudelleenvalintansa jälkeen 13.7.2015
Euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem uudelleenvalintansa jälkeen 13.7.2015

Jeroen Dijsselbloem toiselle kaudelle euroryhmän puheenjohtajana

Jeroen Dijsselbloem valittiin euroryhmän puheenjohtajaksi toiseksi kaudeksi. Toimikausi kestää 2,5 vuotta. 

2017

9. maaliskuuta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin lausunto uudelleenvalinnastaan

Donald Tusk toiselle kaudelle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana

Donald Tusk valittiin uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi toiseksi kahden ja puolen vuoden kaudeksi, joka alkaa 1. kesäkuuta 2017 ja päättyy 30. marraskuuta 2019.

29. maaliskuuta

Brexit-neuvotteluprosessi

Iso-Britannia aktivoi virallisesti 50 artiklan erotakseen EU:sta

Isossa-Britanniassa järjestettiin 23. kesäkuuta 2016 kansanäänestys, jossa Ison-Britannian kansalaiset äänestivät Euroopan unionista eroamisen puolesta. Tämän tuloksen johdosta Iso-Britannia ilmoitti Eurooppa-neuvostolle virallisesti aikomuksestaan erota EU:sta.

Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman Ison-Britannian ilmoituksesta.

Pidämme valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin, mutta olemme valmiita tähän prosessiin, jota meidän on nyt noudatettava. (...) Unioni toimii neuvotteluissa yhtenäisesti ja suojelee etujaan. Kiireellisin tehtävämme on lieventää epävarmuutta, jota Yhdistyneen kuningaskunnan päätös on aiheuttanut EU:n kansalaisille, yrityksille ja jäsenvaltioille.

Eurooppa-neuvosto 29. maaliskuuta 2017