Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

27. huhtikuuta 2015: EU:n ja Ukrainan 17. huippukokous Kiovassa

Puheenjohtajat Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker edustavat EU:ta Kiovassa 27. huhtikuuta 2015 pidettävässä EU–Ukraina-huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat myös EU:n ulkoasiainedustaja Federica Mogherini ja komissaari Johannes Hahn.

Tämä on ensimmäinen EU–Ukraina-huippukokous uuden assosiaatiosopimuksen tultua voimaan. 

Huippukokous tarjoaa EU:n ja Ukrainan johtajille tilaisuuden keskustella

 • Ukrainan poliittisen ja taloudellisen uudistusprosessin edistymisestä 
 • Ukrainan itäosan konfliktista ja Minskin sopimusten täytäntöönpanosta  
 • laajemmista alueellisista kysymyksistä ja Riiassa pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen valmisteluista

27. huhtikuuta 2015: EU:n ja Ukrainan 17. huippukokous Kiovassa

Puheenjohtajat Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker edustavat EU:ta Kiovassa 27. huhtikuuta 2015 pidettävässä EU–Ukraina-huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat myös EU:n ulkoasiainedustaja Federica Mogherini ja komissaari Johannes Hahn.

Tämä on ensimmäinen EU–Ukraina-huippukokous uuden assosiaatiosopimuksen tultua voimaan. 

Huippukokous tarjoaa EU:n ja Ukrainan johtajille tilaisuuden keskustella

 • Ukrainan poliittisen ja taloudellisen uudistusprosessin edistymisestä 
 • Ukrainan itäosan konfliktista ja Minskin sopimusten täytäntöönpanosta  
 • laajemmista alueellisista kysymyksistä ja Riiassa pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen valmisteluista

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto) on jäsenvaltioiden hallituksia edustava toimielin. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Sen tehtävänä on neuvotella ja hyväksyä uutta EU-lainsäädäntöä, mukauttaa sitä tarvittaessa ja koordinoida politiikkoja. Neuvosto tekee päätökset useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tätä sanotaan myös yhteispäätösmenettelyksi. 

Joillakin erityisaloilla neuvosto noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, kuten hyväksyntämenettelyä tai kuulemismenettelyä, ja tällöin Euroopan parlamentin rooli on rajallinen. 

Tietoisku

Laittomaan muuttoliikkeeseen puuttuminen

Laittoman muuttoliikkeen ehkäiseminen ja torjunta kuuluu Euroopan unionin prioriteetteihin. Valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Välimerellä 19. huhtikuuta koettujen traagisten tapahtumien vuoksi keskustelemaan siitä, miten EU voi tehostaa toimiaan. Keskustelun pohjana olivat 20. huhtikuuta pidetyn ylimääräisen ulko- ja sisäasiainneuvoston tulokset. Päällimmäisinä asioina olivat

 • puuttuminen ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien toimintaan
 • valvonnan lisääminen merellä
 • sisäisen solidaarisuuden vahvistaminen
 • laittomien muuttovirtojen estäminen

Tietoisku

Laittomaan muuttoliikkeeseen puuttuminen

Laittoman muuttoliikkeen ehkäiseminen ja torjunta kuuluu Euroopan unionin prioriteetteihin. Valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Välimerellä 19. huhtikuuta koettujen traagisten tapahtumien vuoksi keskustelemaan siitä, miten EU voi tehostaa toimiaan. Keskustelun pohjana olivat 20. huhtikuuta pidetyn ylimääräisen ulko- ja sisäasiainneuvoston tulokset. Päällimmäisinä asioina olivat

 • puuttuminen ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien toimintaan
 • valvonnan lisääminen merellä
 • sisäisen solidaarisuuden vahvistaminen
 • laittomien muuttovirtojen estäminen