Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Luxemburgista neuvoston uusi puheenjohtajavaltio

Luxemburg aloittaa 1. heinäkuuta 2015 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona Latvian jälkeen. Puolivuotisen puheenjohtajuutensa aikana Luxemburg johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden. 

Luxemburgin puheenjohtajakauden työohjelmalla on seuraavat pääteemat: investointien edistäminen kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi, EU:n sosiaalisen ulottuvuuden syventäminen, muuttoliikkeen hallinta sekä vapaus, oikeus ja turvallisuus, yhteismarkkinoiden elvyttäminen panostamalla niiden digitaaliseen ulottuvuuteen, kestävän kehityksen edistäminen.

Luxemburgin puheenjohtajakausi päättyy 31. joulukuuta 2015.

Luxemburgista neuvoston uusi puheenjohtajavaltio

Luxemburg aloittaa 1. heinäkuuta 2015 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona Latvian jälkeen. Puolivuotisen puheenjohtajuutensa aikana Luxemburg johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden. 

Luxemburgin puheenjohtajakauden työohjelmalla on seuraavat pääteemat: investointien edistäminen kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi, EU:n sosiaalisen ulottuvuuden syventäminen, muuttoliikkeen hallinta sekä vapaus, oikeus ja turvallisuus, yhteismarkkinoiden elvyttäminen panostamalla niiden digitaaliseen ulottuvuuteen, kestävän kehityksen edistäminen.

Luxemburgin puheenjohtajakausi päättyy 31. joulukuuta 2015.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto) on jäsenvaltioiden hallituksia edustava toimielin. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Tämä verkkosivusto palvelee kahta toisiinsa läheisesti yhteydessä olevaa toimielintä eli Eurooppa-neuvostoa ja EU:n neuvostoa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Tietoisku

Kun neuvosto esittää poliittisen kannan: päätelmät ja päätöslauselmat

Neuvosto antaa päätelmiä ja päätöslauselmia esittääkseen poliittisia sitoumuksia tai kannanottoja EU:n toiminta-aloilla.

Näillä asiakirjoilla voi olla useita eri tarkoituksia. Niillä voidaan esimerkiksi 

  • kehottaa EU:n toimielintä tai jäsenvaltiota ryhtymään toimiin tietyssä asiassa
  • pyytää toista EU:n toimielintä valmistelemaan ehdotus tietystä aiheesta
  • koordinoida jäsenvaltioiden toimia

Ennen hyväksymistä päätelmät kulkevat neuvostossa kolmen tason läpi: työryhmä, Coreper ja neuvoston kokoonpano. Päätelmät hyväksytään kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä. Jos jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen, teksti voidaan hyväksyä "puheenjohtajan päätelminä".

Tietoisku

Kun neuvosto esittää poliittisen kannan: päätelmät ja päätöslauselmat

Neuvosto antaa päätelmiä ja päätöslauselmia esittääkseen poliittisia sitoumuksia tai kannanottoja EU:n toiminta-aloilla.

Näillä asiakirjoilla voi olla useita eri tarkoituksia. Niillä voidaan esimerkiksi 

  • kehottaa EU:n toimielintä tai jäsenvaltiota ryhtymään toimiin tietyssä asiassa
  • pyytää toista EU:n toimielintä valmistelemaan ehdotus tietystä aiheesta
  • koordinoida jäsenvaltioiden toimia

Ennen hyväksymistä päätelmät kulkevat neuvostossa kolmen tason läpi: työryhmä, Coreper ja neuvoston kokoonpano. Päätelmät hyväksytään kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä. Jos jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen, teksti voidaan hyväksyä "puheenjohtajan päätelminä".