Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

19.–20. maaliskuuta 2015: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto päätti perustaa energiaunionin. Se on yksi EU:n strategisen ohjelman viidestä prioriteetista.

EU-päämiehet keskustelivat taloustilanteesta ja saattoivat päätökseen vuoden 2015 eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen.

He asettivat tavoitteet Riiassa toukokuussa pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta varten.

He keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta, EU:n suhteista Venäjään ja Libyasta.

19.–20. maaliskuuta 2015: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto päätti perustaa energiaunionin. Se on yksi EU:n strategisen ohjelman viidestä prioriteetista.

EU-päämiehet keskustelivat taloustilanteesta ja saattoivat päätökseen vuoden 2015 eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen.

He asettivat tavoitteet Riiassa toukokuussa pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta varten.

He keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta, EU:n suhteista Venäjään ja Libyasta.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto) on jäsenvaltioiden hallituksia edustava toimielin. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Sen tehtävänä on neuvotella ja hyväksyä uutta EU-lainsäädäntöä, mukauttaa sitä tarvittaessa ja koordinoida politiikkoja. Neuvosto tekee päätökset useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tätä sanotaan myös yhteispäätösmenettelyksi. 

Joillakin erityisaloilla neuvosto noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, kuten hyväksyntämenettelyä tai kuulemismenettelyä, ja tällöin Euroopan parlamentin rooli on rajallinen. 

Tietoisku

Kehys Euroopan energiaunionille

Energiaunioni oli yksi Eurooppa-neuvoston 26.–27. kesäkuuta 2014 hyväksymän strategisen ohjelman viidestä prioriteetista. EU-johtajat korostivat erityisesti, että energiaunioni on tärkeä, jos halutaan välttää EU:n riippuvuus tuontienergiasta. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään energiaunionia koskevan kattavan ehdotuksen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Energiaunionipaketti julkaistiin 25. helmikuuta 2015. Sen tavoitteena on tarjota Euroopalle ja sen kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Erityistoimenpiteitä sovelletaan viidellä avainalalla, joita ovat esimerkiksi energiaturvallisuus, energiatehokkuus ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Paketti pohjautuu ilmasto- ja energiapuitteisiin 2030 ja vuoden 2014 energiaturvallisuusstrategiaan ja yhdistää useat politiikan alat yhdeksi johdonmukaiseksi strategiaksi

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 19. ja 20. maaliskuuta 2015 EU-johtajat kävivät perusteellisen keskustelun energiaunionia koskevista ehdotuksista.

Euroopan strategisten investointien rahasto: neuvoston neuvottelukanta

Neuvosto sopi 10. maaliskuuta 2015 neuvottelukannastaan, joka koskee ehdotusta asetukseksi säännöistä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamiseksi. Neuvosto voi näin ollen aloittaa Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut asetuksen lopullisesta sisällöstä. Niiden on määrä päästä sopimukseen kesäkuuhun mennessä, jotta rahasto voi aloittaa toimintansa vuoden 2015 puolivälissä.  

Rahasto perustettaisiin Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen. Siitä tuettaisiin hankkeita aloilla, joita ovat esimerkiksi liikenne-, energia- ja laajakaistainfrastruktuurit, koulutus, terveys, tutkimus ja kehitys sekä pienten ja keskisuurten yritysten riskirahoitus.  

Rahasto on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään investointeja, korjaamaan markkinoiden toimintapuutteita ja tukemaan pitkäkestoista talouskasvua. 

Tietoisku

Kehys Euroopan energiaunionille

Energiaunioni oli yksi Eurooppa-neuvoston 26.–27. kesäkuuta 2014 hyväksymän strategisen ohjelman viidestä prioriteetista. EU-johtajat korostivat erityisesti, että energiaunioni on tärkeä, jos halutaan välttää EU:n riippuvuus tuontienergiasta. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään energiaunionia koskevan kattavan ehdotuksen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Energiaunionipaketti julkaistiin 25. helmikuuta 2015. Sen tavoitteena on tarjota Euroopalle ja sen kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Erityistoimenpiteitä sovelletaan viidellä avainalalla, joita ovat esimerkiksi energiaturvallisuus, energiatehokkuus ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Paketti pohjautuu ilmasto- ja energiapuitteisiin 2030 ja vuoden 2014 energiaturvallisuusstrategiaan ja yhdistää useat politiikan alat yhdeksi johdonmukaiseksi strategiaksi

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 19. ja 20. maaliskuuta 2015 EU-johtajat kävivät perusteellisen keskustelun energiaunionia koskevista ehdotuksista.

Euroopan strategisten investointien rahasto: neuvoston neuvottelukanta

Neuvosto sopi 10. maaliskuuta 2015 neuvottelukannastaan, joka koskee ehdotusta asetukseksi säännöistä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamiseksi. Neuvosto voi näin ollen aloittaa Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut asetuksen lopullisesta sisällöstä. Niiden on määrä päästä sopimukseen kesäkuuhun mennessä, jotta rahasto voi aloittaa toimintansa vuoden 2015 puolivälissä.  

Rahasto perustettaisiin Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen. Siitä tuettaisiin hankkeita aloilla, joita ovat esimerkiksi liikenne-, energia- ja laajakaistainfrastruktuurit, koulutus, terveys, tutkimus ja kehitys sekä pienten ja keskisuurten yritysten riskirahoitus.  

Rahasto on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään investointeja, korjaamaan markkinoiden toimintapuutteita ja tukemaan pitkäkestoista talouskasvua.