Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Kreikka: seuraavaksi

Euroryhmä sopi 24. helmikuuta 2015 rahoitustuen yleisohjelman, eli Kreikalle annettavan rahoitustuen jatkamisesta enintään neljällä kuukaudella. Ohjelman voimassaolon piti päättyä 28. helmikuuta.

Euroalueen ministerit tekivät päätöksen sen jälkeen, kun Euroopan komissio, kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan keskuspankki olivat antaneet myönteisen arvion Kreikan hallituksen alustavasta uudistuslistasta. Ne totesivat listan olevan "riittävän kattava, jotta yleisohjelman tarkistaminen voidaan saada päätökseen sen pohjalta". 

Lista on ensimmäinen vaihe pyrittäessä saattamaan päätökseen Kreikan nykyisten järjestelyjen 5. tarkistus. Kun tarkistus saadaan päätökseen, Kreikalle voidaan maksaa nykyisen sopimuksen jäljellä oleva osuus.  
 
Euroryhmän päätöksen ansiosta muutamien euroalueen maiden parlamenttien pitäisi nyt voida hyväksyä ohjelman jatko.

Kreikka jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, jotta se saisi uudistustoimensa viimeisteltyä huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Se esitti pyyntönsä sopimuksen jatkamiseksi 19. helmikuuta 2015.

Kreikka: seuraavaksi

Euroryhmä sopi 24. helmikuuta 2015 rahoitustuen yleisohjelman, eli Kreikalle annettavan rahoitustuen jatkamisesta enintään neljällä kuukaudella. Ohjelman voimassaolon piti päättyä 28. helmikuuta.

Euroalueen ministerit tekivät päätöksen sen jälkeen, kun Euroopan komissio, kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan keskuspankki olivat antaneet myönteisen arvion Kreikan hallituksen alustavasta uudistuslistasta. Ne totesivat listan olevan "riittävän kattava, jotta yleisohjelman tarkistaminen voidaan saada päätökseen sen pohjalta". 

Lista on ensimmäinen vaihe pyrittäessä saattamaan päätökseen Kreikan nykyisten järjestelyjen 5. tarkistus. Kun tarkistus saadaan päätökseen, Kreikalle voidaan maksaa nykyisen sopimuksen jäljellä oleva osuus.  
 
Euroryhmän päätöksen ansiosta muutamien euroalueen maiden parlamenttien pitäisi nyt voida hyväksyä ohjelman jatko.

Kreikka jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, jotta se saisi uudistustoimensa viimeisteltyä huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Se esitti pyyntönsä sopimuksen jatkamiseksi 19. helmikuuta 2015.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto) on jäsenvaltioiden hallituksia edustava toimielin. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Sen tehtävänä on neuvotella ja hyväksyä uutta EU-lainsäädäntöä, mukauttaa sitä tarvittaessa ja koordinoida politiikkoja. Neuvosto tekee päätökset useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tätä sanotaan myös yhteispäätösmenettelyksi. 

Joillakin erityisaloilla neuvosto noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, kuten hyväksyntämenettelyä tai kuulemismenettelyä, ja tällöin Euroopan parlamentin rooli on rajallinen. 

Tietoisku

Kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta

Neuvosto käsittelee parhaillaan EU:n panosta uutta kansainvälistä ilmastosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Neuvotteluihin osallistuvat kaikki YK:n ilmastonmuutossopimuksen (UNFCCC) allekirjoittaneet maat, myös EU ja sen 28 jäsenvaltiota.

Uuden sopimuksen tavoitteena on vähentää globaalit päästöt tasolle, jolla maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa alle 2 celsiusasteeseen. Eurooppa-neuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 EU:n tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 %:lla. Tämä tavoite muodostaa perustan EU:n panokselle neuvoteltaessa uudesta sopimuksesta.

Ilmastosopimus on määrä hyväksyä Pariisissa vuoden 2015 lopussa pidettävässä ilmastokokouksessa ja panna täytäntöön vuodesta 2020 alkaen. Täydellinen neuvotteluteksti valmistunee toukokuuhun 2015 mennessä.

Tietoisku

Kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta

Neuvosto käsittelee parhaillaan EU:n panosta uutta kansainvälistä ilmastosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Neuvotteluihin osallistuvat kaikki YK:n ilmastonmuutossopimuksen (UNFCCC) allekirjoittaneet maat, myös EU ja sen 28 jäsenvaltiota.

Uuden sopimuksen tavoitteena on vähentää globaalit päästöt tasolle, jolla maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa alle 2 celsiusasteeseen. Eurooppa-neuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 EU:n tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 %:lla. Tämä tavoite muodostaa perustan EU:n panokselle neuvoteltaessa uudesta sopimuksesta.

Ilmastosopimus on määrä hyväksyä Pariisissa vuoden 2015 lopussa pidettävässä ilmastokokouksessa ja panna täytäntöön vuodesta 2020 alkaen. Täydellinen neuvotteluteksti valmistunee toukokuuhun 2015 mennessä.