Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Neuvoston kiertävä puheenjohtajuus: uusi järjestys hyväksytty

Neuvosto hyväksyi 26. heinäkuuta tarkistetun järjestyksen, jonka mukaan EU:n jäsenmaat hoitavat neuvoston puheenjohtajuutta vuoteen 2030 saakka.

Ison-Britannian päätettyä luopua vuoden 2017 jälkipuoliskon puheenjohtajuudestaan neuvosto päätti aikaistaa maiden puheenjohtajuutta puolella vuodella heinäkuusta 2017 alkaen.

Päätöksellä myös lisätään Kroatia vuoden 2020 alkupuoliskon puheenjohtajavaltioksi. Kroatia ei ollut vielä EU:n jäsen silloin, kun edellisestä puheenjohtajajärjestyksestä sovittiin.

Neuvoston kiertävä puheenjohtajuus: uusi järjestys hyväksytty

Neuvosto hyväksyi 26. heinäkuuta tarkistetun järjestyksen, jonka mukaan EU:n jäsenmaat hoitavat neuvoston puheenjohtajuutta vuoteen 2030 saakka.

Ison-Britannian päätettyä luopua vuoden 2017 jälkipuoliskon puheenjohtajuudestaan neuvosto päätti aikaistaa maiden puheenjohtajuutta puolella vuodella heinäkuusta 2017 alkaen.

Päätöksellä myös lisätään Kroatia vuoden 2020 alkupuoliskon puheenjohtajavaltioksi. Kroatia ei ollut vielä EU:n jäsen silloin, kun edellisestä puheenjohtajajärjestyksestä sovittiin.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Se määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto tai ministerineuvosto) edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Mikä on neuvosto?

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat toimieliminä läheisesti yhteydessä toisiinsa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Tietoisku

Tule harjoittelijaksi neuvostoon: haku jatkuu elokuun loppuun asti

Neuvosto tarjoaa vuosittain noin 120 harjoittelupaikkaa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille EU:n kansalaisille. Harjoittelujaksot kestävät joko helmikuusta kesäkuuhun tai syyskuusta tammikuuhun.

Harjoittelijat voivat osallistua neuvoston työn kaikkiin osa-alueisiin ja työskennellä lehdistöpalvelussa, poliittisilla osastoilla, kääntäjinä tai tietotekniikan asiantuntijoina. Harjoittelija on sen ryhmän jäsen, johon hänet on sijoitettu, ja tukee EU-virkamiesten työtä. Harjoittelijoille järjestetään myös monia seminaareja, opintomatkoja ja muita aktiviteetteja, joiden avulla he oppivat lisää siitä, miten EU toimii.

Neuvoston harjoittelutoimisto auttaa hakumenettelyssä vastaamalla kysymyksiisi suorassa kyselytilaisuudessa 2. elokuuta kello 12.30.

Tietoisku

Tule harjoittelijaksi neuvostoon: haku jatkuu elokuun loppuun asti

Neuvosto tarjoaa vuosittain noin 120 harjoittelupaikkaa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille EU:n kansalaisille. Harjoittelujaksot kestävät joko helmikuusta kesäkuuhun tai syyskuusta tammikuuhun.

Harjoittelijat voivat osallistua neuvoston työn kaikkiin osa-alueisiin ja työskennellä lehdistöpalvelussa, poliittisilla osastoilla, kääntäjinä tai tietotekniikan asiantuntijoina. Harjoittelija on sen ryhmän jäsen, johon hänet on sijoitettu, ja tukee EU-virkamiesten työtä. Harjoittelijoille järjestetään myös monia seminaareja, opintomatkoja ja muita aktiviteetteja, joiden avulla he oppivat lisää siitä, miten EU toimii.

Neuvoston harjoittelutoimisto auttaa hakumenettelyssä vastaamalla kysymyksiisi suorassa kyselytilaisuudessa 2. elokuuta kello 12.30.