Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto) on jäsenvaltioiden hallituksia edustava toimielin. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Sen tehtävänä on neuvotella ja hyväksyä uutta EU-lainsäädäntöä, mukauttaa sitä tarvittaessa ja koordinoida politiikkoja. Neuvosto tekee päätökset useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tätä sanotaan myös yhteispäätösmenettelyksi. 

Joillakin erityisaloilla neuvosto noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, kuten hyväksyntämenettelyä tai kuulemismenettelyä, ja tällöin Euroopan parlamentin rooli on rajallinen. 

Tietoisku

Terrorismin torjunta

Terrorismi on vakava ja monitahoinen uhka Euroopassa, ja sen torjuminen edellyttää sekä kansallisia että kansainvälisiä toimia. Euroopan unioni pyrkii tukemaan jäsenvaltioiden toimia sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet haluavat Pariisin äskettäisten iskujen johdosta käsitellä terrorismin torjuntaa epävirallisessa kokouksessaan 12. helmikuuta. Keskustelun pohjana käytetään pian kokoontuvan ulkoasiainneuvoston sekä epävirallisen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istuntojen tuloksia.

Latvia EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona

Latvia aloitti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona 1. tammikuuta 2015. Puolen vuoden pituisen puheenjohtajakauden prioriteetit ovat

  • kilpailukykyinen Eurooppa – Euroopan investointiohjelman laatiminen, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
  • digitaalinen Eurooppa – tietosuojaa koskevien lainsäädäntöehdotusten, televiestintämarkkinapaketin ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian edistäminen
  • sitoutunut Eurooppa – Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu ja transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) edistäminen

Latvia hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta 30. kesäkuuta 2015 saakka.

Tietoisku

Terrorismin torjunta

Terrorismi on vakava ja monitahoinen uhka Euroopassa, ja sen torjuminen edellyttää sekä kansallisia että kansainvälisiä toimia. Euroopan unioni pyrkii tukemaan jäsenvaltioiden toimia sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet haluavat Pariisin äskettäisten iskujen johdosta käsitellä terrorismin torjuntaa epävirallisessa kokouksessaan 12. helmikuuta. Keskustelun pohjana käytetään pian kokoontuvan ulkoasiainneuvoston sekä epävirallisen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istuntojen tuloksia.

Latvia EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona

Latvia aloitti EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona 1. tammikuuta 2015. Puolen vuoden pituisen puheenjohtajakauden prioriteetit ovat

  • kilpailukykyinen Eurooppa – Euroopan investointiohjelman laatiminen, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
  • digitaalinen Eurooppa – tietosuojaa koskevien lainsäädäntöehdotusten, televiestintämarkkinapaketin ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian edistäminen
  • sitoutunut Eurooppa – Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu ja transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) edistäminen

Latvia hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta 30. kesäkuuta 2015 saakka.