Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Neuvosto keskusteli muuttajien ja pakolaisten kotouttamisesta

Sekä opetusministerit että nuorisoasioista vastaavat ministerit osallistuivat 23. marraskuuta istuntoon, jossa he keskustelivat siitä, miten muuttajien kotouttamista voitaisiin parantaa. Erityisesti käsiteltiin haasteita, joita nuorten muuttajien kasvava määrä tuo mukanaan. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää

  • parantaa kielten ja erityisesti vastaanottajamaan kielten oppimista
  • edistää eurooppalaisia arvoja kaikilla koulutuksen tasoilla suvaitsemattomuuden, muukalaisvihan ja rasismin torjumiseksi
  • nopeuttaa jo hankitun ammattipätevyyden arviointia ja validointia
  • hyödyntää Erasmus+ -ohjelmaa parhaalla mahdollisella tavalla

Lisäksi nuorisoasioista vastaavat ministerit hyväksyivät nuorisoalan työsuunnitelman 2016–2018.

 

 

Neuvosto keskusteli muuttajien ja pakolaisten kotouttamisesta

Sekä opetusministerit että nuorisoasioista vastaavat ministerit osallistuivat 23. marraskuuta istuntoon, jossa he keskustelivat siitä, miten muuttajien kotouttamista voitaisiin parantaa. Erityisesti käsiteltiin haasteita, joita nuorten muuttajien kasvava määrä tuo mukanaan. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää

  • parantaa kielten ja erityisesti vastaanottajamaan kielten oppimista
  • edistää eurooppalaisia arvoja kaikilla koulutuksen tasoilla suvaitsemattomuuden, muukalaisvihan ja rasismin torjumiseksi
  • nopeuttaa jo hankitun ammattipätevyyden arviointia ja validointia
  • hyödyntää Erasmus+ -ohjelmaa parhaalla mahdollisella tavalla

Lisäksi nuorisoasioista vastaavat ministerit hyväksyivät nuorisoalan työsuunnitelman 2016–2018.

 

 

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Se määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto tai ministerineuvosto) edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Mikä on neuvosto?

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat toimieliminä läheisesti yhteydessä toisiinsa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia.