Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Se määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto tai ministerineuvosto) edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Mikä on neuvosto?

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat toimieliminä läheisesti yhteydessä toisiinsa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Tietoisku

Neljäs rautatiepaketti: houkuttelevampaa ja tehokkaampaa rautatieliikennettä

Neuvosto hyväksyi 28. huhtikuuta 2016 uudet säännöt, joilla parannetaan rautateiden kotimaan henkilöliikennettä EU:ssa. Puheenjohtajavaltio sopi asiasta Euroopan parlamentin kanssa 19. huhtikuuta.

Uusilla säännöillä avataan rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoita jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien toimijoiden on helpompi päästä markkinoille ja tarjota palvelujaan.

Uusilla säännöillä pyritään myös antamaan kaikille rautatieyrityksille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää ratoja sekä edistämään yleisesti rautatieliikennettä ja vähentämään ympäristön kuormitusta. Uudet säännöt otetaan käyttöön vaiheittain.
Rautatieuudistuksen tarkoituksena on parantaa rautatiepalveluja ja kannustaa näin matkustajia siirtymään rautatieliikenteeseen.

Tietoisku

Neljäs rautatiepaketti: houkuttelevampaa ja tehokkaampaa rautatieliikennettä

Neuvosto hyväksyi 28. huhtikuuta 2016 uudet säännöt, joilla parannetaan rautateiden kotimaan henkilöliikennettä EU:ssa. Puheenjohtajavaltio sopi asiasta Euroopan parlamentin kanssa 19. huhtikuuta.

Uusilla säännöillä avataan rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoita jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien toimijoiden on helpompi päästä markkinoille ja tarjota palvelujaan.

Uusilla säännöillä pyritään myös antamaan kaikille rautatieyrityksille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää ratoja sekä edistämään yleisesti rautatieliikennettä ja vähentämään ympäristön kuormitusta. Uudet säännöt otetaan käyttöön vaiheittain.
Rautatieuudistuksen tarkoituksena on parantaa rautatiepalveluja ja kannustaa näin matkustajia siirtymään rautatieliikenteeseen.