Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Puheenjohtaja Tusk lupasi syyrialaisille yli 3 mrd. €

Puheenjohtaja Donald Tusk osallistui muiden maailman johtajien kanssa Lontoossa 4. helmikuuta pidettyyn konferenssiin, jossa hän ilmoitti EU:n 3 miljardin €:n suuruisesta avusta kansainvälisen yhteisön humanitaarisen toiminnan tukemiseksi vuonna 2016.

Supporting Syria and the Region -konferenssin tavoitteena oli varojen kerääminen maailman laajimman humanitaarisen kriisin lievittämiseksi ja alueen konfliktista kärsivien auttamiseksi.

Konferenssissa asetettiin lisäksi koulutusta ja taloudellisia mahdollisuuksia koskevia tavoitteita, jotta helpotettaisiin Syyrian kriisiä paenneiden tilannetta ja tuettaisiin heitä vastaanottavia maita. Maailman johtajat keskustelivat myös keinoista hakea poliittista ratkaisua Syyrian konfliktiin.

Puheenjohtaja Tusk lupasi syyrialaisille yli 3 mrd. €

Puheenjohtaja Donald Tusk osallistui muiden maailman johtajien kanssa Lontoossa 4. helmikuuta pidettyyn konferenssiin, jossa hän ilmoitti EU:n 3 miljardin €:n suuruisesta avusta kansainvälisen yhteisön humanitaarisen toiminnan tukemiseksi vuonna 2016.

Supporting Syria and the Region -konferenssin tavoitteena oli varojen kerääminen maailman laajimman humanitaarisen kriisin lievittämiseksi ja alueen konfliktista kärsivien auttamiseksi.

Konferenssissa asetettiin lisäksi koulutusta ja taloudellisia mahdollisuuksia koskevia tavoitteita, jotta helpotettaisiin Syyrian kriisiä paenneiden tilannetta ja tuettaisiin heitä vastaanottavia maita. Maailman johtajat keskustelivat myös keinoista hakea poliittista ratkaisua Syyrian konfliktiin.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Se määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto tai ministerineuvosto) edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Mikä on neuvosto?

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat toimieliminä läheisesti yhteydessä toisiinsa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Tietoisku

Ehdotus Ison-Britannian uudeksi järjestelyksi Euroopan unionissa

Puheenjohtaja Donald Tusk esitteli 2. helmikuuta 2016 ehdotuksen uudeksi järjestelyksi, jossa käsitellään kaikkia pääministeri Cameronin esiin tuomia huolenaiheita. Ehdotus tarjoaa hyvät lähtökohdat saada aikaan kompromissi kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa.

Ehdotuksen eri osa-alueita ryhdytään käsittelemään tällä viikolla, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus tulevassa Eurooppa-neuvostossa 18.–19. helmikuuta.

Tietoisku

Ehdotus Ison-Britannian uudeksi järjestelyksi Euroopan unionissa

Puheenjohtaja Donald Tusk esitteli 2. helmikuuta 2016 ehdotuksen uudeksi järjestelyksi, jossa käsitellään kaikkia pääministeri Cameronin esiin tuomia huolenaiheita. Ehdotus tarjoaa hyvät lähtökohdat saada aikaan kompromissi kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa.

Ehdotuksen eri osa-alueita ryhdytään käsittelemään tällä viikolla, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus tulevassa Eurooppa-neuvostossa 18.–19. helmikuuta.