Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Se määrittelee EU:n politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit.

EU:n neuvosto

EU:n neuvosto (epävirallisesti myös EU-neuvosto tai ministerineuvosto) edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Siinä kokoontuvat EU-maiden ministerit, ja sen tehtävänä on hyväksyä lainsäädäntöä ja koordinoida politiikkoja.

Mikä on neuvosto?

Eurooppa-neuvosto ja EU:n neuvosto ovat toimieliminä läheisesti yhteydessä toisiinsa. Niillä on samankaltaiset nimet, ne toimivat samoissa rakennuksissa ja niillä on yhteinen henkilöstö, neuvoston pääsihteeristö. Niiden roolit ja jäsenet ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Tietoisku

Paremmat ilmanlaatunormit koko EU:hun

Puhtaan ilman paketin keskeisenä tavoitteena on vähentää ilmansaasteita kaikkialla EU:ssa. Siinä asetetaan tavoitteet ilman pilaantumisesta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä, ja se sisältää säädösehdotuksia, joiden tarkoituksena on tiukempien normien asettaminen ilmansaastepäästöille.

Heikko ilmanlaatu aiheuttaa monia terveyshaittoja, kuten astmaa ja sydän- ja verisuonitauteja. Nämä terveysongelmat ovat erityisen vakavia kaupunkialueilla, joilla ilmanlaatu on yleisesti heikompi. Heikko ilmanlaatu on myös merkittävin ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa ja nykyään jopa suurempi riski kuin liikenneonnettomuudet. Puhtaan ilman paketin täytäntöönpano takaisi paremman ilmanlaadun kaikille EU:n kansalaisille ja vähentäisi valtioiden terveydenhuoltokuluja. 

Neuvosto on jo päässyt alustavaan sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa paketin yhdestä osasta eli toimenpiteistä keskisuurten polttolaitosten aiheuttamien ilmansaasteiden vähentämiseksi. Kahta muuta osaa, joissa on kyse kansallisia päästörajoja koskevasta direktiivistä ja Göteborgin pöytäkirjasta, työstetään edelleen.

Vapaat ja turvalliset digitaaliset sisämarkkinat Eurooppaan

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on EU:n suunnitelma vapaiden ja turvallisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi, jotta ihmiset voisivat tehdä ostoksia rajojen yli ja yritykset voisivat käydä kauppaa koko EU:ssa omasta sijainnistaan riippumatta.   

Strategiaan kuuluu sekä lainsäädäntötoimia että muita toimia, ja sillä on 3 tavoitetta:   

  • helpottaa verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia kuluttajille ja yrityksille koko Euroopassa
  • parantaa digitaaliverkkojen ja -palvelujen kasvun ja menestyksen edellytyksiä
  • edistää Euroopan digitaalitalouden kasvua

Strategiaa käsiteltiin Eurooppa-neuvostossa 25.–26. kesäkuuta 2015, ja EU-johtajat hyväksyivät myös päätelmät, joissa korostetaan digitaalisten sisämarkkinoiden merkitystä. Strategiasta ja siihen liittyvistä ehdotuksista on viime aikoina keskusteltu myös useissa neuvoston istunnoissa. 

Tietoisku

Paremmat ilmanlaatunormit koko EU:hun

Puhtaan ilman paketin keskeisenä tavoitteena on vähentää ilmansaasteita kaikkialla EU:ssa. Siinä asetetaan tavoitteet ilman pilaantumisesta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä, ja se sisältää säädösehdotuksia, joiden tarkoituksena on tiukempien normien asettaminen ilmansaastepäästöille.

Heikko ilmanlaatu aiheuttaa monia terveyshaittoja, kuten astmaa ja sydän- ja verisuonitauteja. Nämä terveysongelmat ovat erityisen vakavia kaupunkialueilla, joilla ilmanlaatu on yleisesti heikompi. Heikko ilmanlaatu on myös merkittävin ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa ja nykyään jopa suurempi riski kuin liikenneonnettomuudet. Puhtaan ilman paketin täytäntöönpano takaisi paremman ilmanlaadun kaikille EU:n kansalaisille ja vähentäisi valtioiden terveydenhuoltokuluja. 

Neuvosto on jo päässyt alustavaan sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa paketin yhdestä osasta eli toimenpiteistä keskisuurten polttolaitosten aiheuttamien ilmansaasteiden vähentämiseksi. Kahta muuta osaa, joissa on kyse kansallisia päästörajoja koskevasta direktiivistä ja Göteborgin pöytäkirjasta, työstetään edelleen.

Vapaat ja turvalliset digitaaliset sisämarkkinat Eurooppaan

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on EU:n suunnitelma vapaiden ja turvallisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi, jotta ihmiset voisivat tehdä ostoksia rajojen yli ja yritykset voisivat käydä kauppaa koko EU:ssa omasta sijainnistaan riippumatta.   

Strategiaan kuuluu sekä lainsäädäntötoimia että muita toimia, ja sillä on 3 tavoitetta:   

  • helpottaa verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia kuluttajille ja yrityksille koko Euroopassa
  • parantaa digitaaliverkkojen ja -palvelujen kasvun ja menestyksen edellytyksiä
  • edistää Euroopan digitaalitalouden kasvua

Strategiaa käsiteltiin Eurooppa-neuvostossa 25.–26. kesäkuuta 2015, ja EU-johtajat hyväksyivät myös päätelmät, joissa korostetaan digitaalisten sisämarkkinoiden merkitystä. Strategiasta ja siihen liittyvistä ehdotuksista on viime aikoina keskusteltu myös useissa neuvoston istunnoissa.