Euroryhmä, 11.5.2015

Euroryhmä
  • Euroryhmä
  • 11.5.2015
  • 15:00
  • Bryssel

Tärkeimmät tulokset

Kreikka

Euroryhmälle kerrottiin Kreikan viranomaisten sekä Euroopan komission, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston välisistä keskusteluista, jotka koskevat Kreikan kattavaa uudistusluetteloa.

Euroryhmä totesi, että keskustelut ovat edistyneet ja tehostuneet, mutta lisäaikaa tarvitaan vielä jäljellä olevien aukkojen paikkaamiseksi ja kokonaisvaltaiseen sopimukseen pääsemiseksi. Jäljellä oleva rahoitustuki voidaan maksaa Kreikalle vasta, kun näistä uudistuksista on sovittu ja kun komissio, EKP ja IMF ovat arvioinnissaan todenneet, että ne on pantu täytäntöön.

"Toistaisin vielä, että neuvottelukehyksenä on edelleenkin 20. helmikuuta saavutettu yhteisymmärrys ja että mitään ei voida maksaa ennen kuin aikaan on saatu kokonaisvaltainen sopimus."

Jeroen Dijsselbloem, euroryhmän puheenjohtaja

Taloustilanne

Euroryhmä keskusteli myös euroalueen taloustilanteesta Euroopan komission kevään 2015 talousennusteen pohjalta. Lisäksi se tarkasteli inflaatiota ja valuuttakurssikehitystä. 

Talous on alkanut elpyä ja uusia työpaikkoja syntyä euroalueella, samalla kun deflaation riski on pienentynyt. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että euroalueella on jatkettava kasvua lisääviä rakenneuudistuksia ja tervettä finanssipolitiikkaa, jotta elpyminen voi jatkua.

Temaattinen keskustelu finanssipoliittisista kehyksistä

Euroryhmän ministerit vaihtoivat kokemuksia finanssipoliittisten kehysten vahvistamisesta, mitä suositeltiin euroalueelle vuoden 2014 eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Euroryhmä käy nykyään säännöllisesti näitä keskusteluja keinoista, joilla talouskasvua ja työpaikkojen luomista voidaan vahvistaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan selvitys

Ministerit pohtivat keinoja parantaa talouden ohjausta talous- ja rahaliitossa (EMU). Keskustelu luo pohjaa selvitykselle, jota euroryhmän puheenjohtaja on laatimassa aiheesta yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan kanssa.

Irlanti

Euroryhmä oli tyytyväinen, että Irlanti on ohjelman jälkeisen kolmannen valvontaraportin mukaan edistynyt finanssipoliittisissa, rahoitusta koskevissa ja rakenteellisissa kysymyksissä. Euroryhmä suhtautuu luottavaisesti siihen, että Irlanti etenee hyvin myös jäljellä olevien haasteiden ratkaisemisessa.

Päivitetty viimeksi 12.5.2015